KONU 17 - BİLEŞİK VE TAM SAYILI KESİRLER

BÖLÜM 1 - BASİT, BİLEŞİK VE TAM SAYILI KESİRLER


BASİT VE BİLEŞİK KESİRLER

Bilesik ve Tam Sayılı Kesirler
 

Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.

 

  • ...’nin paydası daha büyük olduğundan (72 > 21), basit kesirdir.
  • ..., ... ve ... kesirlerinin de paydaları daha büyüktür ve bu nedenle basit kesirlerdir.
 

Payı paydasına eşit veya daha büyük olan kesirlere bileşik kesir ismi verilir.

 

  • ...’nin payı daha büyük olduğundan (86 > 72), bileşik kesirdir.
  • ...’in payı ve paydası eşittir. Bu nedenle, bileşik kesirdir.
  • ..., ... ve ... kesirleri de bileşik kesirlere örnek olarak verilebilir.

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki kesirlerden hangisinin basit, hangisinin bileşik kesir olduğunu bulalım.

... :..Basit Kesir.....

... :..........................

... :..........................

... :..........................

... :..........................

... :..........................

TAM SAYILI KESİRLER

Bilesik ve Tam Sayılı Kesirler
 

Sıfırdan büyük bir doğal sayı ve bir kesir içeren ifadelere tam sayılı kesir ismi verilir. Bu kesrin doğal sayı kısmına tam kısım denir.

 

... tam sayılı kesri "iki tam üç bölü dört" şeklinde okunur.

Tam sayılı kesir, bir doğal sayı ile bir kesrin toplamının kısa yazımıdır.

  • ... tam sayılı bir kesirdir. ... ve ...’ün toplamına yani ...’e eşittir.
  • ... başka bir tam sayılı kesirdir. ...’ya eşittir.

Annesi Ahmet’i 2 ekmek almak için fırına göndermiştir. Ahmet gitmeden önce komşuları Ayşe teyze ve Ali amcaya da ekmek isteyip istemediklerini sormuş, Ayşe teyze 3 ekmek, Ali amca ise yarım ekmek istemiştir. Buna göre Ahmet’in fırından alması gereken ekmek adedini bulalım.

Kendi evine alacağı ekmek: ...

Ayşe teyzeye alacağı ekmek: ...

Ali amcaya alacağı ekmek: ... (yarım)

Bu sayıları toplarsak,

... ... ...

tam sayılı kesrini elde ederiz.

Alıştırmalar-2

Aşağıdaki toplamların sonuçlarını tam sayılı kesir ile ifade edelim.

....... ......

...............

...............

...............

...............

...............