KONU 17 - BİLEŞİK VE TAM SAYILI KESİRLER

BÖLÜM 3 - BİLEŞİK KESRİ TAM SAYILI KESRE ÇEVİRME


Bilesik ve Tam Sayılı Kesirler
 

Bir bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürmek için,

  • bileşik kesrin payını paydasına böleriz.
  • bulduğumuz bölüm, tam sayılı kesrin tam kısmını verir. (TAM KISIM = BÖLÜM)
  • kalan ise, tam sayılı kesrin payına eşittir. (PAY = KALAN)
  • tam sayılı kesrin paydası, bileşik kesrin paydası ile aynıdır. (PAYDA = BÖLEN)
 

... bileşik kesrini tam sayılı kesre dönüştürelim.

Bilesik ve Tam Sayılı Kesirler

Tam kısım = Bölüm = 6

Pay = Kalan = 3

Payda = Bölen = 10

...

... bileşik kesrini tam sayılı kesre dönüştürelim.

Bilesik ve Tam Sayılı Kesirler

Tam kısım = Bölüm = 3

Pay = Kalan = 1

Payda = Bölen = 2

...

Alıştırmalar-5

Aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesir haline dönüştürelim.

............


...............


...............


...............


...............


...............


...............


...............


...............


...............

Sağlama yapmak için, bulduğumuz sonucu tekrar bileşik kesre dönüştürüp, soruda verilen bileşik kesri elde edip etmediğimize bakabiliriz.

Önceki örneklerde,

... ve ...

olduğunu bulmuştuk. Bulduğumuz sonuçları tekrar bileşik kesre dönüştürerek işlemlerin sağlamasını yapalım.

 

... ...

... ...

Başlangıçtaki bileşik kesirleri elde ettiğimiz için, daha önce yaptığımız işlemlerin doğru olduğunu söyleyebiliriz.

Bölme işlemi yaptığımızda kalan 0’a eşitse, sonuç bir tam sayıdır. Başka bir değişle tam sayılı kesrin kesirli kısmı olmaz.

 
... bileşik kesrini tam sayılı kesre dönüştürelim.

Bilesik ve Tam Sayılı Kesirler

Bu bölümün kalanı sıfıra eşit olduğu için, ... kesrinin direk olarak 4’e eşit olduğunu söyleyebiliriz.

...

 

Yine de bu konuda öğrendiğimiz yöntemi uygulayarak, aynı sonucu elde edip etmediğimize bakalım.

Bölümü tam kısma, kalanı paya ve böleni paydaya yazalım.

...

... kesri 0’a eşittir. Bir tam sayılı kesir, tam ve kesirli kısımların toplamı olduğundan, yine

... ...

sonucunu buluruz.