KONU 17 - BİLEŞİK VE TAM SAYILI KESİRLER

BÖLÜM 2 - TAM SAYILI KESRİ BİLEŞİK KESRE ÇEVİRME


Bilesik ve Tam Sayılı Kesirler

Tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürmek için tam kısmı payda ile çarpıp, paydaya ekleriz.

  • ... ... ...
  • ... ... ...
  • ... ... ...

Alıştırmalar-3

Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesre dönüştürelim.

...... ......


...............


...............


...............


...............


...............


...............


...............


...............


...............

Tam sayılı kesrin payı paydasından büyük olsa da, aynı yöntemi kullanarak, bu kesri bileşik kesir haline dönüştürebiliriz.

  • ... ... ...
  • ... ... ...
  • ... ... ...

Alıştırmalar-4

Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesir haline dönüştürelim.

............


...............


...............


...............


...............


...............


...............


...............


...............


...............