KONU 16 - BİRİM KESİRLER

BÖLÜM 4 - BİRİM KESİRLERİN SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERİMİ


Sayı doğrusu, tam sayıların yanında tam olmayan (kesirli, ondalıklı vs.) sayıları göstermek için de kullanılır. Bu konuda, birim kesrin sayı doğrusunda nasıl gösterileceğini öğreneceğiz. Yalnız öncesinde sayı doğrusunun bazı özelliklerini hatırlayalım.

 

SAYI DOĞRUSUNDA ARALIKLARI PARÇALARA AYIRMA

2 PARÇAYA AYIRMA: Bir ... tam sayısının yarısı, sayı doğrusunda bu nokta ile 0 arasındaki aralığın tam orta noktasındadır.

Sayı doğrusu

0 ile 6 arasını iki eşit parçaya bölersek, bu parçaların kesişimi (orta nokta) 6’nın yarısı olan 3’e denk gelir.

 
Sayı doğrusu

0 ile 8 aralığının orta noktası, 8’in yarısına ( ...’e) karşılık gelir.

3 PARÇAYA AYIRMA: 0 ile bir ... tam sayısı arasındaki aralığı iki nokta ile üç eşit parçaya ayırırsak, 0’a yakın olan nokta ...’nın üçte birine eşit olur.

Sayı doğrusu

0 ile 6 arasını üç eşit parçaya bölelim. Bu parçaları ayıran noktalardan biri 2, diğeri 4’tür. 0’a yakın olan nokta 2'dir. Bu sayı 6’nın üçte birine eşittir.

 
Sayı doğrusu

0 ile 9 arasını üç eşit parçaya böldüğümüzde, 0’a yakın olan nokta, ...’ü gösterir.

b PARÇAYA AYIRMA: Genel olarak, 0 ile ... arasını ... eşit parçaya bölersek, bu parçaların kesişim noktalarından 0’a en yakın olanı ... sayısını gösterir.

Sayı doğrusu

0 ile 8 arasını 4 eşit parçaya bölersek, parçalar arasındaki noktalardan 0’a en yakını ...’dir.

Sayı doğrusu

0 ile 10 arasını 2 eşit parçaya bölersek, parçaların kesişim noktasında bu aralığın orta noktası olan ... bulunur.

 

BİRİM KESRİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

Yukarıdaki özellik, ...’nin tam olmadığı durumlar için de geçerlidir. Bu özelliği kullanarak, bir birim kesrin sayı doğrusundaki yerini bulabilmek için, ...’yı 1 seçeriz. Başka bir değişle, 0 ile 1 arasındaki aralığı ... eşit parçaya böldüğümüzde, parçalar arasındaki kesişim noktalarından 0’a en yakın olan nokta ...’yi temsil eder.

... birim kesrini sayı doğrusunda gösterelim.

Sayı doğrusu

0 ile 1 arasını 3 eşit parçaya bölersek, parçaların kesişimi olan iki nokta buluruz. Bunlardan 0’a yakın olan nokta ...’ü gösterir.

... birim kesrini sayı doğrusunda gösterelim.

Sayı doğrusu

0 ile 1 arasını 4 eşit parçaya böldüğümüzde, parçaların üç kesişim noktası olduğunu görürüz. Bunlardan 0’a yakın olan nokta ...’ü gösterir.

Alıştırmalar-5

Aşağıdaki birim kesirleri sayı doğrusunda gösterelim.

...

...

...

...

...