KONU 16 - BİRİM KESİRLER

BÖLÜM 3 - BİRİM KESİRLERİN SIRALANMASI


Birim Kesirler-Keresteler

Yukarıda, 1 metrelik bir tahtanın ...’sini, ...’ünü, ...’ünü ve ...’ini görüyoruz. Birim kesrin paydası arttıkça, uzunluğun düştüğüne dikkat edelim.

Birim kesirlerin paydası arttıkça değeri azalır.

... > ... > ... > ... > ... > ...

... ve ... birim kesirlerini karşılaştıralım.

Birim kesirlerde paydası küçük olanın değeri daha büyüktür. ...’in paydası, ...’ün paydasından küçük olduğu için, ... daha büyük bir sayıdır.

... > ...

Alıştırmalar-3

Aşağıdaki birim kesirleri karşılaştırıp, aralarına > veya < sembollerinden uygun olanı koyalım.

... ..<.. ...

... ..... ...

... ..... ...

... ..... ...

... ..... ...

... ..... ...

İkiden fazla değeri karşılaştırırken, bu değerleri büyükten küçüğe doğru sıralayıp değerler arasına “>” işareti koyabiliriz. Küçükten büyüğe doğru sıralamak istersek değerler arasına “<” işareti koyabiliriz.

Örneğin, 5 > 3 > 1, “beş büyüktür üçten ve üç büyüktür birden” anlamına gelir. Aynı sıralamayı 1 < 3 < 5 şeklinde de yazabiliriz. Bu yazım şekli, “bir küçüktür üç ve üç küçüktür beş” anlamındadır.

..., ..., ..., ... birim kesirlerini sıralayalım.

Bu birim kesirlerden paydası en küçük olanın değeri en büyüktür. Paydaları küçükten büyüğe doğru sıralarsak,

4 < 17 < 45 < 100

olduğunu buluruz. Bu nedenle, kesirler

... > ... > ... > ...

şeklinde sıralanır.

Alıştırmalar-4

Aşağıdaki birim kesirleri karşılaştırıp büyüklüklerine göre boşluklara yazalım.

..., ..., ..., ...: .. ..... < .. ..... < .. ..... < .. .....

..., ..., ..., ...: .............. > ........... > ........... > ............

..., ..., ..., ...: .............. < ........... < ........... < ............

..., ..., ..., ...: .............. > ........... > ........... > ............

..., ..., ..., ...: .............. < ........... < ........... < ............

..., ..., ..., ...: .............. > ........... > ........... > ............