KONU 21 - ÇOKLUK VE BASİT KESİR KADARI

BÖLÜM 1 - BİR ÇOKLUĞUN BASİT KESİR KADARINI BULMA


Bir çokluğun basit kesir kadarını bulabilmek için, bu çokluğu

  • önce kesrin paydasına böler,
  • daha sonra payı ile çarparız.

... bir tam sayı olmak üzere, bir çokluğu ... eşit parçaya ayırdığımızı düşünelim. Her bir parça, bu çokluğun ...’sine denk gelir. Bu ise, sayısal değer olarak, çokluğun ...’ye bölünmesi ile bulunur.

 

Örneğin, 120 cevizi 6 kişiye eşit paylaştırırsak, her bir kişiye 120 cevizin ...’sı düşer. Kişi başına düşen ceviz sayısını bulmak için 120’yi 6’ya böleriz.

....

 

Payı ... olan bir basit kesir, ... tane parçanın birleşimine eşit olduğundan, ... birim kesrinin ... katıdır. Bu nedenle, bir çokluğun ...’sini bulabilmek için

  • Birim kesir kadarını bulur ( ...’ye böler),
  • ... parçasının toplamını buluruz ( ... ile çarparız).

Örneğin, 120 cevizin ...’sını bulmak için, birim kesir kadarını ( ...’yi) 5 ile çarparız. ( ...)

 

35 TL’nin ...’sini bulalım.

35 TL’nin birim kesir kadarı ( ...’si) ... TL’dir.

...’si ise, ... TL çıkar.

100’ün ...’unu bulalım.

100’ün birim kesir kadarı ( ...’u) ...’dur.

...’u ise, ... olur.

Bir sayıyı 1 ile çarptığımızda sonuç değişmeyeceğinden, bir çokluğun birim kesir kadarını bulmak için, bu çokluğu kesrin paydasına bölmemiz yeterlidir.

65’in ...’ini bulalım.

... olduğundan, 65’in ...’i 13’e eşittir.

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki sayıların verilen kesir kadarını bulalım.

8’in ...’ü: .. ......

50’nin ...’i: ...........

28’in ...’si: ...........

15’in ...’i: ...........

80’in ...’sı: ...........

21’in ...’si: ...........

63’ün ...’ü: ...........

25’in ...’i: ...........

12’nin ...’sı: ...........

40’ın ...’i: ...........