KONU 1 - DOĞAL SAYILAR

BÖLÜM 2 - BASAMAK DEĞERLERİ


 

Bir rakamın içinde bulunduğu sayıya kattığı değere basamak değeri denir.

6412

sayısındaki rakamların basamak değerlerini bulalım.

 

6412 = 6000 + 400 + 10 + 2

Bu eşitlikten yararlanarak basamak değerlerini bulabiliriz.

 • Binler basamağındaki 6’nın bu sayıya katkısı 6000’dir. Eğer sayımızda bu rakam olmasaydı, şu ankinden 6000 eksik olacaktı. Bu nedenle, binler basamağında bulunan 6’nın basamak değeri 6000’dir.
 • Yüzler basamağındaki 4’ün basamak değeri 400'dür.
 • Onlar basamağındaki 1’in basamak değeri 10'dur.
 • Birler basamağındaki 2’nin basamak değeri 2’dir.

Bir rakamın basamak değerini iki şey belirler:

 1. bu rakamın sayı değeri
 2. bulunduğu basamak
 

77 777

sayısındaki rakamların basamak değerlerini bulalım.

 

77 777 sayısında beş adet 7 rakamı bulunmaktadır. Fakat bu rakamlar farklı basamaklarda oldukları için basamak değerleri farklıdır.

 • On binler basamağındaki 7’nin basamak değeri 70 000,
 • Binler basamağındaki 7’nin basamak değeri 7000,
 • Yüzler basamağındaki 7’nin basamak değeri 700,
 • Onlar basamağındaki 7’nin basamak değeri 70 ve
 • Birler basamağındaki 7’nin basamak değeri 7’dir.

Basamak değerini bulabilmek için, bu basamaktaki rakamla basamağın ismindeki sayıyı çarparız.

Basamak Değeri = Basamaktaki Rakam ... Basamağın İsmindeki Sayı

 • ... sayısındaki ... rakamı onlar basamağındadır. Bu rakamın basamak değeri ...’dir.
 • ... sayısındaki ... rakamı yüz milyonlar basamağındadır ve basamak değeri ...’dur.
 • ... sayısındaki ... rakamı birler basamağındadır. Bu nedenle, basamak değeri ...’dur.
 

324 567 003

sayısındaki tüm rakamların basamak değerlerini bulalım.

 
Sayı ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Basamak Yüz milyonlar On milyonlar Milyonlar Yüz binler On binler Binler Yüzler Onlar Birler
Basamak Değeri

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Alıştırmalar-3

Aşağıdaki sayıların tüm rakamlarının basamak değerlerini bulalım.

a) 900 000, b) 45 043, c) 234, d) 62 105 777, e) 123 456 789

0 hangi basamakta olursa olsun, basamak değeri 0’dır. Çünkü 0’ı hangi sayı ile çarparsak çarpalım 0 elde ederiz.

100 000

sayısındaki rakamların basamak değerlerini bulalım.

 

Yüz binler basamağındaki 1’in basamak değeri ...’dir. Diğer rakamlar 0 olduğundan basamak değerleri de 0’dır.

Birler basamağındaki rakamın basamak değeri, bu rakamın sayı değerine eşittir.

Birler basamağındaki rakam ne olursa olsun, bu rakamın basamak değerini bulmak için 1 ile çarparız. Bir sayı 1 ile çarpıldığında ise, kendisine eşit olur.

 • ...'in birler basamağındaki 0’ın basamak değeri ...’dır.
 • ...'ün birler basamağındaki 4’ün basamak değeri ...’tür.
 • ...'nin birler basamağındaki 7’nin basamak değeri ...’dir.

Bir sayıdaki rakamların basamak değerlerini toplarsak, sayının kendisini buluruz.

15 758

sayısındaki rakamların basamak değerleri

 • ...,
 • ...,
 • ...,
 • ... ve
 • ...’dir.

Bu değerleri topladığımızda, sayının kendisini elde ederiz.

... ... ...

 

Bu konuyu pekiştirmek için