KONU 1 - DOĞAL SAYILAR

BÖLÜM 2 - BASAMAK DEĞERLERİ


Bir rakamın içinde bulunduğu sayıya kattığı değere basamak değeri denir.

6412

sayısının basamak değerlerini bulalım.

6412 = 6000 + 400 + 10 + 2

Bu eşitlikten yararlanarak basamak değerlerini bulabiliriz.

 • Binler basamağındaki 6’nın bu sayıya katkısı 6000’dir. Eğer sayımızda bu rakam olmasaydı, şu ankinden 6000 eksik olacaktı. Bu nedenle, binler basamağında bulunan 6’nın basamak değeri 6000’dir.
 • Yüzler basamağındaki 4’ün basamak değeri 400,
 • Onlar basamağındaki 1’in basamak değeri 10 ve
 • Birler basamağındaki 2’nin basamak değeri 2’dir.

Bir rakamın basamak değerini

 • hem bu rakamın sayı değeri
 • hem de bulunduğu basamak

belirler.

77 777

Sayısındaki rakamların basamak değerlerini bulalım.

77 777 sayısında beş adet 7 rakamı kullanıldığı halde, farklı basamaklarda oldukları için her bir rakamın basamak değeri farklıdır.

 • On binler basamağındaki 7’nin basamak değeri 70 000,
 • Binler basamağındaki 7’nin basamak değeri 7000,
 • Yüzler basamağındaki 7’nin basamak değeri 700,
 • Onlar basamağındaki 7’nin basamak değeri 70 ve
 • Birler basamağındaki 7’nin basamak değeri 7’dir.

Basamak değerini bulmak için, basamaktaki rakam ile basamağın ismindeki sayıyı çarpmamız yeterlidir.

 • ... sayısındaki ... rakamı onlar basamağındadır. Bu rakamın basamak değeri ...’dir.
 • ... sayısındaki ... rakamı yüz milyonlar basamağındadır ve basamak değeri ...’dur.
 • ... sayısındaki ... rakamı birler basamağındadır. Bu nedenle, basamak değeri ...’dur.

...

sayısındaki tüm rakamların basamak değerlerini bulalım.

Sayı ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Basamak Yüz milyonlar On milyonlar Milyonlar Yüz binler On binler Binler Yüzler Onlar Birler
Basamak Değeri

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Alıştırmalar-3

Aşağıdaki sayıların tüm rakamlarının basamak değerlerini bulalım.

a) 900 000, b) 45 043, c) 234, d) 62 105 777, e) 123 456 789

0 hangi basamakta olursa olsun, basamak değeri 0’dır. Çünkü 0’ı hangi sayı ile çarparsak çarpalım 0 elde ederiz.

...

sayısındaki rakamların basamak değerlerini bulalım.

Yüz binler basamağındaki 1’in basamak değeri ...’dir. Diğer rakamlar 0 olduğundan basamak değerleri de 0’dır.

Birler basamağındaki rakamın basamak değeri, bu rakamın sayı değerine eşittir.

Birler basamağındaki rakam ne olursa olsun, bu rakamın basamak değerini bulmak için 1 ile çarparız. Bir sayı 1 ile çarpıldığında ise, kendisine eşit olur.

 • ... sayısının birler basamağındaki 0’ın basamak değeri ...’dır.
 • ... sayısının birler basamağındaki 4’ün basamak değeri ...’tür.
 • ... sayısının birler basamağındaki 7’nin basamak değeri ...’dir.

Bir sayıdaki rakamların basamak değerlerinin toplamı sayının kendisine eşittir.

...

sayısındaki rakamların basamak değerleri

 • ...,
 • ...,
 • ...,
 • ... ve
 • ...’dir.

Bu değerleri topladığımızda, sayının kendisini elde ederiz.

... ... ...