KONU 1 - DOĞAL SAYILAR

BÖLÜM 1 - BASAMAKLAR


 

Bir sayıyı oluşturan rakamların sayı içerisindeki yerleri basamak olarak adlandırılır.

Bir sayıda kaç rakam varsa, bu sayının o kadar basamağı vardır.

9 basamaklı bir sayı

 • 9 474 665 sayısında 7 rakam olduğu için, bu sayı 7 basamaklıdır.
 • 1002 sayısında 4 rakam vardır ve bu nedenle 1002 sayısı 4 basamaklıdır.

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki sayıların kaç basamaklı olduklarını bulalım.

702 sayısı ..3..basamaklıdır.

12 500 sayısı ..... basamaklıdır.

123 456 789 sayısı ..... basamaklıdır.

50 425 sayısı ..... basamaklıdır.

805 625 sayısı ..... basamaklıdır.

58 459 877 sayısı ..... basamaklıdır.

Her basamağa farklı bir isim verilir.

basamak isimleri

Yukarıda 9 basamaklı bir sayı ve bu sayıdaki basamakların isimlerini görüyoruz. Bu sayının,

 • birler basamağında 2,
 • onlar basamağında 0,
 • yüzler basamağında 8,
 • binler basamağında 8,
 • on binler basamağında 6,
 • yüz binler basamağında 5,
 • milyonlar basamağında 7,
 • on milyonlar basamağında 5 ve
 • yüz milyonlar basamağında 1

rakamı bulunmaktadır.

36 789

sayısının hangi basamağında hangi rakam olduğunu bulalım.

Bu sayının 5 basamağı bulunmaktadır.

 • birler basamağında 9,
 • onlar basamağında 8,
 • yüzler basamağında 7,
 • binler basamağında 6 ve
 • on binler basamağında 3

rakamını görmekteyiz.

36 789’un yüz binler, milyonlar, on milyonlar ve yüz milyonlar basamakları bulunmamaktadır.

Alıştırmalar-2

Aşağıdaki tabloda, verilen sayılardaki rakamları uygun boşluklara yazalım.

Sayı Yüz milyonlar On milyonlar Milyonlar Yüz binler On binler Binler Yüzler Onlar Birler
157 568 802 1 5 7 5 6 8 8 0 2
7214 7 2 1 4
84 225
62 457 695
1 000 000
517 000 517
698 458