KONU 1 - DOĞAL SAYILAR

BÖLÜM 4 - BÜYÜK SAYILAR NASIL OKUNUR?


 

Büyük bir sayıyı

 • bölüklere ayırmayı ve
 • üç basamaklı bir doğal sayıyı okumayı biliyorsak,

9 basamaklı sayıları okumak oldukça kolaydır.

9 basamaklı bir sayının okunuşu

9 basamaklı bir sayıyı okuyabilmek için,

 • Öncelikle, en soldaki milyonlar bölüğünden başlıyoruz. Bu bölükteki sayıyı üç basamaklı bir sayı gibi okuyup, sonuna "milyon" kelimesini ekliyoruz (yüz elli yedi milyon).
 • Daha sonra, binler bölüğündeki sayıyı okuyup, sonuna "bin" ekliyoruz (beş yüz altmış sekiz bin).
 • Son olarak da, birler bölüğünü sonuna ekleme yapmadan okuyoruz (sekiz yüz iki).

157 568 802: yüz elli yedi milyon beş yüz altmış sekiz bin sekiz yüz iki

Yukarıdaki kural, 8 veya daha az basamaklı sayılar için de geçerlidir. Milyonlar bölüğündeki sayıyı okuyup sonuna milyon, binler bölüğündeki sayıyı okuyup sonuna bin koyuyor ve son alarak da birler bölüğündeki sayıyı okuyoruz. Örneğin, 23 902 305 sayısını yirmi üç milyon dokuz yüz iki bin üç yüz beş şeklinde okuyoruz.

Eğer sayıda milyonlar bölüğü olmadığı halde binler bölüğü varsa, bu sayıyı okumaya binler bölüğünden başlıyoruz. Örneğin, 65 434 sayısını altmış beş bin dört yüz otuz dört olarak okuyoruz.

 • 800 500 432: sekiz yüz milyon beş yüz bin dört yüz otuz iki
 • 32 657 700  : otuz iki milyon altı yüz elli yedi bin yedi yüz
 • 1 564 765    : bir milyon beş yüz altmış dört bin yedi yüz altmış beş
 • 312 546       : üç yüz on iki bin beş yüz kırk altı
 • 24 600         : yirmi dört bin altı yüz
 

Alıştırmalar-6

Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazalım.

 

125 700 702 : .yüz yirmi beş milyon yedi yüz bin yedi yüz iki.

12 500 : ..................

3 456 789 : ..................

50 425 : ..................

180 001 : ..................

900 008 100 : ..................

Alıştırmalar-7

Aşağıda okunuşları verilen sayıların karşılarına rakamlarla gösterimlerini yazalım.

 

Yedi yüz seksen beş milyon altı yüz yirmi üç bin yetmiş beş: 785 623 075

Yetmiş beş milyon dört bin yirmi altı:..........

Elli üç milyon iki bin iki:..........

Yirmi altı milyon on sekiz bin yedi yüz altmış beş:..........

Sekiz milyon sekiz yüz bin sekiz yüz:..........

Kırk milyon yüz kırk altı bin seksen beş:..........

 

Eğer bir bölükteki sayıların tamamı sıfırsa (000 ise), bu bölüğü okumadan geçeriz. Örneğin, 423 000 678 sayısındaki binler bölüğü sıfır olduğu için milyonlar bölüğünü okuyup sonuna milyon koyup, direk birler bölüğünün okunmasına geçiyoruz. Bu sayının okunuşu, dört yüz yirmi üç milyon altı yüz yetmiş sekiz’dir.

190 654 000 sayısında ise, birler bölüğü sıfırdır. Bu nedenle, bu sayıyı birler bölüğünü sona eklemeden, yüz doksan milyon altı yüz elli dört bin şeklinde okuruz.

28 000 000 sayısında ise hem, binler hem de birler bölüğü sıfırdır. Bu nedenle, sadece milyonlar bölüğünü okuruz. Bu sayının okunuşu, yirmi sekiz milyon’dur.

 • 1 000 000: bir milyon
 • 1 000 700: bir milyon yedi yüz
 • 1 564 000: bir milyon beş yüz altmış dört bin
 • 312 000: üç yüz on iki bin

Alıştırmalar-8

Aşağıdaki sayıların karşılarına okunuşlarını yazalım.

 

600 000 600 .altı yüz milyon altı yüz.

500 000 004 ..................

5 000 003 ..................

27 000 000 ..................

28 000 280 ..................

58 000 000 ..................

Alıştırmalar-9

Aşağıda okunuşları verilen sayıların karşılarına rakamlarla gösterimlerini yazalım.

 

yirmi milyon yirmi: 20 000 020

yirmi milyon:..................

beş yüz yirmi sekiz bin:..................

bir milyon iki:..................

seksen iki milyon bir:..................

otuz iki milyon yüz:..................

 

GERÇEK HAYATTA BÜYÜK SAYILAR

Bir milyon sayısı büyük bir sayıdır.

Örneğin,

 • Bir adımı yarım metre olan bir kişinin, Türkiye’nin en doğusundan en batısına ulaşabilmesi için yaklaşık 3 milyon adım atması gerekir.
 • 1’den başlayıp 1 milyona kadar saymamız, hiç durmadan, uyumadan ve dinlenmeden saniyede bir sayıyı söyleyebilsek dahi, 11 günden fazla sürer.

Bazı durumlarda ise, bir milyon küçük de görünebilir.

Örneğin,

 • Bir milyon beyin hücresi yaklaşık 1 gramın 100’de 1’i ağırlığındadır.
 • Kaliteli bir halının yalnızca bir metrekaresinde 1 milyondan fazla düğüm bulunur.
 • Bir milyon insan, tüm insanların sadece 7000’de 1’idir.