KONU 15 - DÖRT İŞLEM PROBLEMLERİ

BÖLÜM 2 - DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞLEM GEREKTİREN PROBLEMLER


Dört İşlem Problemleri

A) DOĞRUDAN İŞLEM GEREKTİREN PROBLEMLER

Doğrudan işlem gerektiren problemlerde, bir çokluğun büyüklüğü ve bu çokluğa uygulanan işlemler verilir, bu işlemlerin sonucu sorulur. Bu tarz problemleri çözebilmek için soruda verilen işlemleri adım adım gerçekleştirir ve sonuca ulaşırız. Problem sadece, işlemlerin yazılı ifadesidir. Eğer problemde, bir miktarın 3 katından bahsediyorsa verilen değeri 3 ile çarpar, 5 fazlasından bahsediyorsa 5 ile toplarız. vb. Kısa bir ifadeyle, verilen işlemleri doğrudan gerçekleştiririz.

Fatma parasının 3 katının 5 TL fazlası ile bir deney seti alabilmektedir. Fatma’nın 25 TL’si olduğuna göre, deney setinin fiyatı ne kadardır?

 

Fatma’nın parası: 25 TL

Fatma’nın parasının 3 katı: ... TL

Fatma’nın parasının 3 katının 5 fazlası: ... TL

 

Fatma’nın parasının 3 katının 5 TL fazlası bir deney setinin fiyatına eşit olduğuna göre, deney setinin fiyatı 80 TL olmalıdır.

Bir çiftçi traktöründeki 80 litrelik mazotun yarısının 10 litre eksiğini tarlasını sürmek için harcamıştır. Buna göre, tarlayı sürmek için kaç litre mazot harcamıştır?

 

Çiftçinin mazotu: 80 litre

Çiftçinin mazotunun yarısı: ... litre

Çiftçinin mazotunun yarısının 10 litre eksiği: ... litre

 

Çiftçinin harcadığı mazot, toplam mazotunun yarısının 10 litre eksiği olduğuna göre, bu miktar 30 litre olmalıdır.

 

B) DOLAYLI İŞLEM GEREKTİREN PROBLEMLER

Bu tarz problemlerde bir değer üzerine yapılan işlemler ve elde edilen sonuç verilir, bu değerin ne olduğu istenir. Çözüme ulaşmak için, son işlemden başlayarak sorudaki işlemlerin tersini yapar ve başlangıç değerine ulaşırız.

Mustafa’nın aldığı LED aydınlatma, daha önce kullandığı floresan lambanın 8 W eksiğinin 4’te 1’inin 1 W fazlası kadar güç harcamaktadır. LED aydınlatma, 9 W güç çektiğine göre, Mustafa LED aydınlatma alarak kaç W tasarruf etmiştir?

 

Mustafa’nın kaç W tasarruf ettiğini bulabilmek için, LED aydınlatma ile floresan lambanın gücü arasındaki farkı bulmamız gerekir. Bunun için, önce floresan lambanın gücünü bulmalıyız.

 

Floresanın gücünün 8 W eksiğinin 4’te 1’inin 1 W fazlası: 9 W

Floresanın gücünün 8 W eksiğinin 4’te 1’i: ... W

Floresanın gücünün 8 W eksiği: ... W

Floresanın gücü: ... W

 

Buna göre tasarruf ettiği miktar ... W olur.

Elif kalemlerinden 8’ini kardeşine, geri kalan kalemlerin yarısını da ablasına verince 5 kalemi kaldığına göre, Elif’in başlangıçta kaç kalemi vardır?

 

Elif kalemlerinin bir kısmını da ablasına verince elinde kalan miktar başlangıçtakinin 8 eksiğinin yarısıdır.

 

Elif’in kalemlerinin 8 eksiğinin yarısı: 5 kalem

Elif’in kalemlerinin 8 eksiği: ... kalem

Elif’in kalemlerinin sayısı: ... kalem