KONU 15 - DÖRT İŞLEM PROBLEMLERİ

BÖLÜM 3 - DİĞER PROBLEM ÇEŞİTLERİ


Dört İşlem Problemleri

C) DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞLEM GEREKTİREN PROBLEMLER

Bazı problemler kendi içerisinde iki probleme ayrılabilir. Önce verilen bazı işlemlerin tersini yaparak bir değeri bulur ve ardından bulduğumuz değeri kullanarak istenilen sayıyı elde ederiz.

Seda’nın okuduğu kitap 10 sayfa eksik olsaydı, günde 8 sayfa okuyarak 5 günde bitirebilirdi. Buna göre Seda aynı kitabı günde 10 sayfa okuyarak kaç günde bitirebilir?

 

Bu problemin içerisinde iki problem bulunmaktadır. Seda’nın bu kitabı günde 10 sayfa okuyarak kaç günde bitirebileceğini bulabilmek için, önce ilk cümlede gizli olan problemi çözerek kitabın toplam kaç sayfa olduğunu bulmamız gerekir.

 

Kitabın sayfa sayısının 10 eksiğinin 5’te 1’i: 8

Kitabın sayfa sayısının 10 eksiği: ...’tır.

Kitabın sayfa sayısı: ...’dir.

 

Artık kitabın sayfa sayısını bildiğimize göre, bu sayıyı 10’a bölerek kaç günde bitirebileceğini bulabiliriz.

... gün

 

D) BAĞLANTILI DEĞERLER İÇEREN PROBLEMLER

Bazı problemler iki sayı arasındaki ilişki verilir. Daha sonra bu sayıların farkı, toplamı vs. değer olarak verilip sayıların kaça eşit olduğu sorulur.

Bu tarz problemleri çözerken küçük olan sayıyı 1 birim kabul ederek, önce 1 birimin kaça eşit olduğunu bulmaya çalışabiliriz.

Erhan’ın bir sınavda yaptığı doğru sayısı Ercan’ınkinin 2 katıdır. Erhan ve Ercan toplamda 36 soruyu doğru yaptıklarına göre, Erhan kaç doğru yapmıştır?

 

Eğer Ercan’ın doğru sayısına 1 birim dersek, Erhan’ın doğru sayısına 2 birim demeliyiz.

Ercan’ın doğru sayısı: 1 birim

Erhan’ın doğru sayısı: 2 birim

 

Bu durumda, toplamda yaptıkları doğru sayısı 2 + 1 = 3 birim olur.

Toplam doğru sayısı: 3 birim

 

Toplam için bulduğumuz bu değer, Ercan’ın doğru sayısının 3 katıdır.

Ercan’ın doğru sayısının 3 katı 36 ise, Ercan ... doğru yapmıştır.

Erhan ise, Ercan’ın 2 katı, yani ... doğru yapmıştır.

Tülay’ın parası Türkan’ın parasının 3 katıdır. Tülay’ın Türkan’dan 20 TL daha fazla parası varsa, Türkan’ın kaç lirası vardır?

 

Türkan’ın parası 1 birimse, Tülay’ın parası ... birimdir.

Türkan’ın parası: 1 birim

Tülay’ın parası: 3 birim

 

Aradaki fark ... birim, yani Türkan’ın parasının 2 katıdır.

Fark: 2 birim

 

Eğer Türkan’ın parasının 2 katı 20 TL ise, Türkan’ın parası ... TL olmalıdır.

Demir, 100 kg pirinci iki çuvala paylaştırır. Yalnız, çuvalları tarttıktan sonra ağırlıklarının eşit olabilmesi için, çok olandan az olana 10 kg pirinç eklemesi gerektiğini anlar. Buna göre, hafif olan çuvalda kaç kg pirinç vardır?

 

Toplam 100 kg pirinç olduğuna göre, çuvallar eşitlendiğinde her bir çuvalda 50 kg pirinç olur.

Az olanın ağırlığı 1 birim ise, ... ...’a eşit olmalıdır. Buna göre, 1 birim ağırlık (hafif olan çuvalın ağırlığı) ... kg’dır.