KONU 15 - DÖRT İŞLEM PROBLEMLERİ

BÖLÜM 1 - PROBLEM ÇEŞİTLERİ


Dört İşlem Problemleri

Doğal sayılarla ilgili dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) problemlerini çözerken

  • toplama ile çıkarmanın
  • çarpma ile bölmenin

birbirinin tersi işlemler olduğunu unutmamamız gerekir.

Mehmet’in parası Ali’nin parasından 30 TL fazla ise, Ali’nin parası Mehmet’in parasından 30 TL eksiktir.

Mehmet’in parası = Ali’nin parası + 30 TL

Ali’nin parası = Mehmet’in parası – 30 TL

 

Mehmet’in parası Ali’nin parasından 20 TL eksik ise, Ali’nin parası Mehmet’in parasından 20 TL fazladır.

Mehmet’in parası = Ali’nin parası – 20 TL

Ali’nin parası = Mehmet’in parası + 20 TL

 

Mehmet’in parası Ali’nin parasının 3 katı ise, Ali’nin parası Mehmet’in parasının 3’te 1’idir.

Mehmet’in parası = Ali’nin parası ... 3

Ali’nin parası = Mehmet’in parası ... 3

 

Mehmet’in parası Ali’nin parasının 5’te 1’i ise, Ali’nin parası Mehmet’in parasının 5 katıdır.

Mehmet’in parası = Ali’nin parası ... 5

Ali’nin parası = Mehmet’in parası ... 5

Bazı problemlerde bir işlemi ters çevirerek sonucu bulmamız gerekebilir.

Ahmet 12 kitap daha alırsa, kitaplarının sayısı 100 olmaktadır. Buna göre, Ahmet’in şu anda kaç kitabı vardır?

Ahmet’in kitaplarına 12 eklendiğinde 100 oluyorsa, Ahmet’in şu andaki kitap sayısı 100’den 12 eksiktir. O zaman, 100’den 12 çıkarmamız gerekir. Ahmet’in şu anda

100 – 12 = 88

kitabı vardır.

Melisa’nın hayvanat bahçesinde gördüğü aslanın ağırlığı, kendi ağırlığının 5 katıdır. Bu aslan 200 kg olduğuna göre, Melisa’nın ağırlığı kaç kg’dır?

Melisa’nın ağırlığının 5 katı 200 kg olduğuna göre, Melisa’nın ağırlığı 200 kg’ın 5’te 1’idir. Bu nedenle, 200 kg’ı 5’e bölmeliyiz. Melisa’nın ağırlığı

... kg’dır.

Problemler sadece yukarıdaki örneklerde olduğu gibi tek bir işlemle çözülmeyebilir. Daha karışık problemleri çözmek için önce çözümü nasıl gerçekleştireceğimizi kurgulamamız gerekir.

Dört işlem problemleri çok çeşitli olabililir. Tümünü kapsamasa da, önemli bir miktarını dört sınıfa ayırabiliriz.