KONU 15 - DÖRT İŞLEM PROBLEMLERİ

 
Dört İşlem Problemleri

KONU ANLATIMI, ÖRNEKLER VE ALIŞTIRMALAR

 • BÖLÜM 1 PROBLEM ÇEŞİTLERİ

  Dört işlem problemlerinin örneklerine baktıktan sonra, bu problemleri dört farklı kategoriye ayırıyoruz: a) Doğrudan işlem gerektiren problemler; b) Dolaylı işlem gerektiren problemler; c) Doğrudan ve dolaylı işlem gerektiren problemler; d) Bağlantılı değerler içeren problemler.

 • BÖLÜM 2 DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞLEM GEREKTİREN PROBLEMLER

  İlk iki kategorideki problem çeşitlerini bu bölümde inceliyoruz. Eğer yapmamız gereken işlemler direk olarak problem içerisinde verilmişse, bu problemlere doğrudan işlem gerektiren problem ismini veriyoruz. Bu tarz problemlerde, soru kökünde verilen işlemleri listeleyip, sırasıyla bu işlemleri yapıyoruz.

  Bazı problem türlerinde ise, soruda anlatılan işlemler yapıldıktan sonra elde edilen sonuç verilip, bu işlemleri yapmış olduğumuz başlangıç değeri istenilmektedir. Bu tarz problemleri çözerken, son işlemden başlayarak verilen işlemin tersini sonuç üzerine uygulayıp, başlangıç değerini buluyoruz.

 • BÖLÜM 3 DİĞER PROBLEM ÇEŞİTLERİ

  Bir önceki bölümde anlatılan işlemlerin her ikisini de aynı soruda içeren problem türleri ile de karşılaşabiliyoruz. Bu problemlerde hangi işlemin soruda verildiği gibi, hangi işlemin ise tersinin uygulanacağını iyi kestirmemiz gerekir.

  Son problem türünde ise, iki değerin birbiri ile ilişkisi (2 katı, 3 katı, 10 fazlası vb.) ve bu değerlerin toplamı, farkı vb. işlemlerden geçtikten sonraki sonucu verilip değerler istenilmektedir. Bu tarz problemlerin çözümüne, küçük olan değere “1 birim” diyerek başlayabiliyoruz.