KONU 19 - GENİŞLETME

BÖLÜM 1 - KESİRLERDE GENİŞLETME-1


Kesirlerde genişletme
 

Bir kesrin payının ve paydasının aynı “ ...” sayısı ile çarpımına, ... ile genişletme ismi verilir.

 

... kesrini 2 ile genişletelim.

 

Bu kesrin hem pay hem de paydasını 2 ile çarpalım.

... ...

Bu işlemin sonucunda ... çıktığı için, ...’un 2 ile genişletilmiş halinin ... olduğunu söyleyebiliriz.

... kesrini 5 ile genişletelim.

 

... ...

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki boşluklara uygun kesirleri yazalım.

... kesrini 3 ile genişletirsek, ... çıkar.


... kesrini 10 ile genişletirsek, ........ çıkar.


... kesrini 5 ile genişletirsek, ........ çıkar.


... kesrini 6 ile genişletirsek, ........ çıkar.


... kesrini 3 ile genişletirsek, ........ çıkar.


... kesrini 5 ile genişletirsek, ........ çıkar.

Genişletme yapılırken, genellikle, bu kesrin altına parantez içerisinde hangi sayı ile genişletme yapılacağı yazılır.

... kesrini 9 ile genişletelim.

 

... ... ...

... kesrini 10 ile genişletelim.

 

... ... ...

Alıştırmalar-2

Aşağıdaki kesirleri, verilen sayılarla genişletelim.

... ..........

 

... ..........

 

... ..........

 

... ..........

 

... ..........