KONU 19 - GENİŞLETME

BÖLÜM 2 - KESİRLERDE GENİŞLETME-2


Kesirlerde genişletme

Genişletme, sadeleştirmenin tersidir.

...’yi 3 ile genişletirsek,

... ... ...

çıkar.

Çıkan sonucu 3 ile sadeleştirirsek

...

tekrar ... kesrini elde ederiz.

Bir kesri genişlettiğimizde, bu kesre denk bir kesir elde ederiz.

Bir kesri “...” sayısı ile genişlettiğimizde, bütündeki her bir parçayı “...” eşit parçaya ayırmış oluruz. Fakat ifade edilen miktarda bir değişim olmaz.

...’ü 2 ile genişletirsek,

... ... ...

çıkar.

 
  • ... kesri, 3 eşit parçaya bölünmüş bir bütünün 2 parçasını ve
  • ... kesri, 6 eşit parçaya bölünmüş bir bütünün 4 parçasını

ifade eder.

Aşağıdaki şekillerde gördüğümüz gibi, her iki kesir de aynı miktarı gösterir.

Denk Kesirler

...’ü 2 ile genişlettiğimizde, sadece ilk şekildeki parçaların her birini 2 eşit parçaya bölmüş oluyoruz. Gösterilen miktarda bir değişim olmuyor.

...’i 5 ile genişleterek, bu kesre denk bir kesir bulalım.

 

Genişletme yaptığımızda

... ... ...

buluruz. Bu nedenle,

... ...

denkliğini yazabiliriz.

Alıştırmalar-3

Aşağıdaki kesirleri verilen sayılarla genişletip, bunlara denk kesirler bulalım.

.............

 

.............

 

.............

 

.............

 

.............

 

.............

 

.............

 

.............

 

.............

 

.............

Sadeleştirmede olduğu gibi, tam sayılı bir kesri genişletirken de tam kısmında değişiklik yapmayız.

...’yı 3 ile genişletelim.

 

Genişletme yaptığımızda tam kısma dokunmadan pay ve paydayı 3 ile çarparız.

... ... ...