KONU 22 - KESİRLERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA

BÖLÜM 8 - BİR DOĞAL SAYI İLE BİR KESRİN FARKI


Bir doğal sayı ve bir kesir içeren çıkarma işlemlerinde, doğal sayıyı payı kendisine ve paydası 1’e eşit olan bir kesir haline dönüştürebiliriz.

...

işleminin sonucunu bulalım.

Doğal sayı olan 3’ün yerine ... yazarsak, işlem

...

haline dönüşür. Bu iki kesrin paydalarını eşitlemek için ilkini 2 ile genişletebiliriz.

... ... ... ...

...

işleminin sonucunu bulalım.

2 yerine ... yazabiliriz.

...

Paydaları eşitlemek için, ikinci kesri 5 ile genişletebiliriz.

... ... ... ...

Alıştırmalar-9

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını bulalım.

....... .......

............

............

............

............

............

............

............