KONU 22 - KESİRLERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA

BÖLÜM 1 - PAYDALARI EŞİT OLAN KESİRLERİN TOPLAMI


Paydası eşit olan kesirlerin toplamı

Paydaları eşit olan kesirlerin toplamını bulabilmek için,

  • payları toplar, sonucun payına yazarız.
  • ortak paydayı, sonucun paydasına yazarız.

...

işleminin sonucunu bulalım.

 

Toplanan kesirler

Bir bütün 8 eşit parçaya böldüğünde, her bir parça bu bütünün ...’i kadarı olur.

  • ... kesri bütünün 3 parçasına eşittir.
  • ... kesri ise aynı bütünün 2 parçasına eşittir.
 

Toplam

Bir bütünün ...’i ile ...’i toplandığında, bu bütünün 3 + 2 = 5 parçasına eşit bir miktar bulunur. Başka bir değişle, bu toplam bütünün ...’ine eşittir.

 

Toplamdaki pay, parça sayısını gösterdiğinden verilen kesirlerin paylarını toplarız. Payda ise, bütünün kaç parçaya bölündüğünü gösterdiğinden aynı kalır.

...

işleminin sonucunu bulalım.

 

Pay:

Sonucun payı 3 + 1 = 4’e eşittir.

Payda:

Payda ise, 5 olarak kalmalıdır.

... ... ...

... ...

işleminin sonucunu bulalım.

 

Pay:

Payların toplamı 6 + 1 + 3 = 10 yapar.

Payda:

Toplanan kesirlerin paydası 8 olduğu için sonucun paydası da 8 olmalıdır.

... ... ... ...

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını bulalım.

...............


...............


...............


...............


...............


...............