KONU 22 - KESİRLERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA

BÖLÜM 2 - PAYDALARI EŞİT OLMAYAN KESİRLERİN TOPLAMI


Paydaları eşit olmayan kesirleri toplamak için, önce bu kesirlerin paydalarını eşitlememiz gerekir.

Eğer paydalardan biri diğerinin tam katı ise, paydası küçük olan kesri genişleterek paydaları eşitleyebiliriz. Bu durumda, genişletme yaparken büyük paydanın küçük paydaya bölümüyle elde edilen sayıyı kullanırız.

...

işleminin sonucunu bulalım.

Bu işlemdeki kesirlerin paydaları farklı olduğundan, öncelikle bu paydaları eşitlememiz gerekir. 16, 8’den daha büyük olduğu için ... kesrinin paydasını 16’ya eşitleyecek şekilde bir genişletme yapmalıyız.

Genişletmede kullanacağımız sayı ... olmalıdır.

...’in hem payını hem de paydasını 2 ile çarparsak, ... elde ederiz. ... yerine ... yazdığımızda, işlem paydaların eşit olduğu bir toplam haline dönüşür.

... ...

... ...

...

...

işleminin sonucunu bulalım.

...’nin paydasını 10’a eşitlemek için bu kesri ... ile genişletmeliyiz.

... ...

... ...

...

Alıştırmalar-2

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulalım.

....... .......

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

Üç veya daha fazla kesri toplarken, bu kesirlerin paydalarına bakarız. En büyük payda, diğer paydaların tam katı ise, genişletme yaparak tüm paydaları en büyük paydaya eşitleyebiliriz.

... ...

işleminin sonucunu bulalım.

Bu kesirlerdeki paydaların en büyüğü 14’tür ve 14 diğer iki paydanın tam katıdır. Bu nedenle, ... ve ... kesirlerini genişleterek paydaları 14 olan denk kesirler bulabiliriz. Bunun için, ...’yi ... ile ve ...’yi ... ile genişletebiliriz.

... ... ... ... ... ...

...

işleminin sonucunu bulalım.

...’i ... ile ve ...’ü ... ile genişletmeliyiz.

... ... ... ... ...

Alıştırmalar-3

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulalım.

... ...... ......

... ...............

... ...............

... ...............

... ...............

... ...............