Kesirleri Sıralama

KONU 20 - KESİRLERİN SIRALANMASI

  • BÖLÜM 1 PAYDASI EŞİT OLAN KESİRLERİN SIRALANMASI

    Kesirleri karşılaştırıp hangisinin daha büyük, hangisinin daha küçük olduğunu; 3 veya daha fazla kesrin küçükten büyüğe ve büyükten küçüğe sıralanmasını bu konuda öğreniyoruz. İlk bölümde bu karşılaştırma ve sıralamaları paydaları eşit olan kesirler için nasıl yapabildiğimizi öğreniyoruz.

  • BÖLÜM 2 BİRİNİN PAYDASI DİĞERLERİNİN TAM KATI OLAN KESİRLERİN SIRALANMASI

    Paydalar bir önceki bölümde olduğu gibi eşit olmasa da kesirleri karşılaştırıp aralarında bir sıralama yapabiliriz. Eğer paydalardan biri diğerlerinin tam katı ise, basit genişletmeler yaparak bu paydaları eşitleyebiliriz.

  • BÖLÜM 3 TAM SAYILAR VE KESİRLERİN SIRALANMASI

    Sıralamak istediğimiz kesirler içerisinde tam sayılı kesirler varsa, bu kesirleri sıralamak için nasıl bir yol izlememiz gerektiğini bu bölümde öğreniyoruz.