KONU 20 - KESİRLERİN SIRALANMASI

BÖLÜM 1 - PAYDASI EŞİT OLAN KESİRLERİN SIRALANMASI


Paydası eşit olan kesirlerden payı büyük olanın değeri daha büyüktür.

Bir kesrin paydası bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü gösterir. Paydası eşit olan kesirler, bir bütünün aynı sayıda parçaya bölündüğü durumlar için kullanılır. Paydalar ise kesirlerin gösterdiği miktarların kaçar parçadan oluştuğunu ifade eder. Örneğin,

  • ... kesri 7 eşit parçaya bölünen bir bütünün 3 parçasını;
  • ... kesri ise 7 eşit parçaya bölünen bir kesrin 4 parçasını

ifade eder.

Hangi kesrin payı büyükse, bu kesir daha fazla parçayı gösterir. Dolayısıyla, paydası eşit olan kesirlerden payı büyük olan, daha büyüktür.

..., ... ve ... kesirlerini sıralayalım.

 

Bu kesirlerin paydalarının eşit olduğunu görüyoruz. Payların sıralaması bize kesirlerin sıralamasını verecektir. Payları

5 > 4 > 2

şeklinde sıralayabiliriz. Bu nedenle, soruda verilen kesirlerin doğru sıralaması aşağıdaki gibidir.

... > ... > ...

Kesirleri Sıralama

Yukarıdaki şekillerden de, bu sıralamanın doğru olduğunu görebiliriz.

..., ... ve ... kesirlerini sıralayalım.

 

Payların sıralaması

16 > 5 > 3

olduğu için kesirlerin doğru sıralaması aşağıdaki gibidir.

... > ... > ...

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki kesirleri sıralayalım.

...,     ...,     ...             : .........>........>.........


...,     ...,     ...         : .........>........>.......


...,     ...,     ...             : .........>........>.......


...,     ...,     ...: .........>........>.......


...,     ...,     ...       : .........>........>.......


...,     ...,     ...           : .........>........>.......