KONU 20 - KESİRLERİN SIRALANMASI

BÖLÜM 1 - PAYDASI EŞİT OLAN KESİRLERİN SIRALANMASI


Paydası eşit olan kesirlerden payı büyük olanın değeri daha büyüktür.

Paydası eşit olan kesirler, bütünün aynı sayıda parçaya bölündüğü durumları ifade eder. Bir kesrin payı, bir miktarın kaç parçadan oluştuğunu gösterir. Bu nedenle, hangi kesrin payı büyükse, bu kesrin gösterdiği miktar daha büyüktür.

..., ... ve ... kesirlerini sıralayalım.

Bu kesirlerin payları,

5 > 4 > 2

şeklinde sıralandığından, bu kesirlerin doğru sıralaması

... > ... > ...’dır.

Kesirleri Sıralama

Yukarıdaki şekillerden de, bu sıralamanın doğru olduğunu görebiliriz.

..., ... ve ... kesirlerini sıralayalım.

6 > 5 > 3

olduğu için

... > ... > ...

olur.

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki kesirleri sıralayalım.

..., ..., ...: ... ...... > ... ...... > ... ......

..., ..., ...: .........>........>.......

..., ..., ...: .........>........>.......

..., ..., ...: .........>........>.......

..., ..., ...: .........>........>.......

..., ..., ...: .........>........>.......