KONU 14 - PARANTEZLİ İŞLEMLER

BÖLÜM 1 - PARANTEZLİ İŞLEMLER


Bazı işlemlerde ..., ..., ..., ...’nün yanı sıra, parantezle de “()” karşılaşabiliriz. İçerisinde parantez olan işlemlere parantezli işlem ismi verilir.

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

gibi işlemler parantezli işlemlerdir.

Parantez, içerisindeki işlemlerin önceliği olduğunu göstermek için kullanılır. Bu nedenle, parantez içerisine yazılan işlemler, dışındakilerden bağımsız olarak, anlamlı ifadeler olmalıdır.

 • ... ifadesinde parantezin içerisinde anlamlı bir işlem bulunmamaktadır. Bu yüzden, parantezin bu işlemde doğru yerleştirilmediğini söyleyebiliriz.
 • ... ifadesinde ise, parantez içerisine yazılan işlem bir sonuç verebilecek anlamlı bir işlemdir. Bu ifadede parantez doğru kullanılmıştır.

Parantezli işlemlerde ilk olarak parantezin içerisindeki işlemin sonucu buluruz. Daha sonra, parantez ve içerisindeki ifadelerin tümünün yerine işlem sonucunu yazarak devam ederiz.

...

işleminin sonucunu bulalım.

Parantezin içerisinde ... işlemini görüyoruz. Öncelikle bu işlemden başlamalıyız.

...

Bulduğumuz bu sonucu, ... yerine yazarak işleme devam edebiliriz.

...

Buna göre, ... işleminin sonucu 56’dır.

...

işleminin sonucunu bulalım.

Parantez içindeki işlemin sonucu

...

olduğundan, ... yerine ... yazarak işleme devam ederiz.

...

...

işleminin sonucunu bulalım.

Parantez içindeki işlemin sonucu

...

olduğundan, ... yerine ... yazarak işleme devam ederiz.

...

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ... ...
 • ... ... ...
 • ... ... ...
 • ... ... ...

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulalım.

............

..............

............

............

..............

.............

............

............

.............

.............

..........

..........

...........

............

Parantezli bir işlemde parantezi kaldırırsak, sonuç büyük ihtimalle farklı çıkacaktır.

... ve ... işlemlerinin sonuçlarını karşılaştıralım.

... ...

... ...

İkinci işlemde parantez olmadığı ve çarpmanın toplamaya göre önceliği olduğu için, önce 8 ile 3’ü çarpıp daha sonra 2 ile topluyoruz.

İşlemlerin birçoğunda parantezi kaldırmak sonucu değiştirse de, aynı sonucun elde edildiği durumlar da bulunmaktadır.

... ...

... ...

... ...

... ...

Alıştırmalar-2

Aşağıdaki işlemlerin hangilerinde parantezi kaldırmanın sonucu değiştirmediğini bulalım.

...

...

...

...

...