KONU 11 - BÖLMEDE KALANI YORUMLAMA

BÖLÜM 4 - BÜTÜNLER HALİNDE EKLEME


Bölmede kalanı yorumlama

Eğer verilen çokluğun tamamının gruplara bölünmesi, gruplardaki bütün sayılarının eşit olmasından daha önemli ise, kalan bütünleri birer birer oluşturulan gruplara ekleyebiliriz.

Bu yorumlamayı gerektiren problemlerde ihmal etme ve yuvarlamanın aksine, bir grupta bulunması gereken bütün sayısı değil, kaç grup oluşturulacağı verilir.

Öğrenci sayısı 33 olan bir sınıftan, 6 basketbol takımı oluşturalım.

Bölmede kalanı yorumlama

Bölüm 5 olduğu için öncelikle her bir gruba 5 öğrenci ekleriz. Geriye kalan 3 öğrenciyi ise, birer birer gruplara ekleriz. Sonuçta, içerisinde 5 öğrenci olan 3 takım ve 6 öğrenci olan 3 takım oluşturmuş oluruz.

14 kitabı 4 kişiye paylaştıralım.

Bölmede kalanı yorumlama

Her bir kişiye 3 kitap verdiğimizde, geriye 2 kitap kalır. Geriye kalan kitapları birer birer dağıttığımızda, 2 kişiye 3'er ve kalan 2 kişiye 4'er kitap vermiş oluruz.