KONU 11 - BÖLMEDE KALANI YORUMLAMA

BÖLÜM 2 - KALANI İHMAL ETME


Bölmede kalanı yorumlama

İhmal etme, bütünlerin parçalara bölünüp paylaştırılamayacağı durumlar için yapılan yorumlamalardan biridir.

İhmal etme ile yorumlanan problemlerde, genellikle, her grupta kaç bütün (kişi, araba vs.) olması gerektiği verilir ve en fazla kaç grup oluşturulabileceği sorulur. Bir grup için tanımlanandan daha düşük bütün sayıları, geçerli gruplamalardan sayılmaz.

İhmal etme yönteminde kalan, parçalara bölünemediği için yokmuş gibi düşünülür. Başka bir değişle, yalnızca bölünenden kalan çıkarıldığında bulunan sayı dağıtılır.

Öğrenci sayısı 33 olan bir sınıftan 5’er kişilik kaç basketbol takımı oluşturulabilir?

Bölmede kalanı yorumlama

Her birinde 5 kişi olan 6 takım kurulabilir. Soru kökünden basketbol takımlarında olması gereken kişi sayısının değiştirilemeyeceği anlaşılmaktadır. Bu yüzden, kalan 3 kişi ihmal edilmelidir. Başka bir değişle, sadece

Bölünen – Kalan = 33 – 3 = 30

kişi ile takımlar oluştururuz.

Bir tahıl deposunda 710 kg pirinç bulunmaktadır. Bu depodaki pirinçten 3’er kg’lık paketler oluşturulup satılacaktır. Toplam kaç adet paket oluşturulabilir?

Bölmede kalanı yorumlama

Yukarıdaki işleme göre, toplamda 236 paket doldurulabilir. Geriye kalan 2 kg pirinç ise paketlenmeden kalmalı veya ihmal edilmelidir. Bu problemde de her bir pakette bulunması gereken pirinç miktarı verildiğinden değiştirilemez.