KONU 11 - BÖLMEDE KALANI YORUMLAMA

BÖLÜM 3 - YUVARLAMA


Bölmede kalanı yorumlama
 

Bütünlerin parçalara bölünüp paylaştırılamayacağı bir durumda, eğer çokluğun tamamının paylaştırılması gerekiyorsa, kalan kısım için fazladan bir grup daha oluştururuz.

Bu yorumlamada verilen sayıdan daha düşük gruplar da oluşturulabilir.

103 öğrenci okul gezisine çıkacaktır. Bu gezi için 30 kişi kapasiteli otobüslerden en az kaç tane kullanmak gerekir?

Bölmede kalanı yorumlama

Bölümde elde ettiğimiz sayı kadar otobüs, toplamda 90 öğrenci alır. Kalan 13 öğrenci için de ayrı bir otobüs tutarız. Bu nedenle, toplamda

Bölüm + 1 = 3 + 1 = 4

otobüs gerekir.

Kalanı ihmal etseydik, 3 otobüs kullanırdı ve kalan 13 kişiyi geziye götürmezdik. Tüm öğrencileri geziye götürebilmek için, kalanla da bir grup oluştururuz.

Bir tahıl deposundaki 710 kg pirincin tamamı 3’er kg kapasiteli paketlere konulacaktır. Bu işlem için en az kaç paket gerekir?

Bölmede kalanı yorumlama

236 paketi tamamen doldurursak, geriye 2 kg pirinç kalır. Kalan 2 kg pirinci tam olarak doldurmasa da, ayrı bir pakete koyar ve toplamda 236 + 1 = 237 paket kullanırız.