KONU 12 - ÇARPMA VE BÖLMEDE VERİLMEYEN ÖĞEYİ BULMA

BÖLÜM 5 - KALANLI BÖLMEDE VERİLMEYEN ÖĞEYİ BULMA


Çarpma ve bölmede verilmeyen öğeyi bulma Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma

Uzun (yan yana olmayan) bölme işleminde bölüneni bulmak için bölüm ve böleni çarpıp üzerine kalanı ekleriz.

Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma

Bu formülün kalansız bölmede öğrendiğimizden tek farkı, bulduğumuz çarpıma kalanı eklemektir.

Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma

Yukarıdaki işlemde bölünen

A ... ...’dur.

Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma

Yukarıdaki işlemde bölünen

... ...’dir.

Bölen verilmediğinde,

  • Önce, bölünenden kalanı çıkarırız.
  • Daha sonra, bulduğumuz bu sayıyı bölüme böleriz.

Bölünenden kalan çıktığında bölüm ile bölenin çarpımını bulmuş oluruz.

Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma

A’yı bulmak için, önce 604’ten 2’yi çıkarırız.

604 – 2 = 602

602, A ile 7’nin çarpımına eşittir. Bu sayıyı 7’ye bölersek A’yı buluruz.

Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma

A = 86’dır.

Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma

 doğal sayısını bulalım.

198 – 6 = 192

Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma

olduğundan  = 12’dir.

Alıştırmalar-5

Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyen öğeleri bulalım.

Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma