KONU 4 - DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA

BÖLÜM 3 - ÇIKARMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN ÖĞEYİ BULMA


Çıkartma İşlemi

Bir çıkarma işleminde eksilen verilmemişse, bu sayıyı bulabilmek için çıkan ile farkı toplarız.

Çıkartma İşlemi

 • ? – 18 712 = 13 605

  işleminde ? = 18 712 + 13 605 = 32 317 olur.

 • A – 1385 = 7612

  işleminde A = 1385 + 7612 = 8997 olur.

 • ..... – 63 121 = 1000

  işleminde boşluk yerine, 63 121 + 1000 = 64 121 gelmelidir.

Alıştırmalar-4

Aşağıdaki işlemlerde eksileni bulalım.

A – 28 171 = 13 618 ise, A = ......

B – 13 315 = 236 ise, B= ......

C – 26 999 = 1999 ise, C= ......

Çıkartma İşlemi
Çıkartma İşlemi
Çıkartma İşlemi

Çıkarma işleminde eksilen ve fark verilmiş, ama çıkan verilmemişse, çıkanı bulabilmek için eksilenden farkı çıkarırız.

Çıkartma İşlemi

 • 46 515 – ...... = 13 216

  işleminde, boşluk yerine 46 515 – 13 216 = 33 299 gelmelidir.

 • 38 732 – A = 7346

  işleminde A = 38 732 – 7346 = 31 386 olur.

 • 63 375 – B = 12 289

  işleminde B = 63 375 – 12 289 = 51 086 olur.

Alıştırmalar-5

Aşağıdaki işlemlerde eksileni bulalım.

26 836 – A = 21 315 ise, A =......

32 525 – B = 12 893 ise, B =......

37 635 – C = 42 271 ise, C =......

Çıkartma İşlemi
Çıkartma İşlemi
Çıkartma İşlemi