KONU 4 - DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA

BÖLÜM 4 - ÇIKARMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN RAKAMLARI BULMA


Çıkartma İşlemi

Çıkarma işleminde verilmeyen rakamları bulabilmek için işlemi adım adım takip etmemiz gerekir.

Çıkartma İşlemi

işleminde verilmeyen a, b ve c rakamlarını bulalım.

 

Birler Basamağı

Birler basamağında 2’den b çıkarıldığını ve 7 bulunduğunu görüyoruz. Bu mümkün olamayacağı için, çıkarma yapılırken onlar basamağından ÖDÜNÇ alınmış olması gerekir.

12’den b çıkarıldığında 7 bulunması için b’nin 5’e eşit olması gerekir.

Onlar Basamağı

ÖDÜNÇ verildiği için eksilenin onlar basamağı 0 kalır. 0’dan 1 çıkamayacağı için üst basamaktan ÖDÜNÇ alınır.

10’dan 1 çıkarsa, işlemde görüldüğü gibi 9 kalır.

Yüzler Basamağı

ÖDÜNÇ verdikten sonra a’dan 3 çıkarıldığında 0 kaldığına göre, a – 1 = 3 olmalıdır. Buna göre, a = 4’tür.

Binler Basamağı

6’dan 8 çıkamayacağı için on binler basamağından ÖDÜNÇ alınır ve 16 – 8 = 8 olduğundan c = 8 çıkar.

Çıkartma İşlemi

olduğuna göre a + b toplamını bulalım.

 

Birler Basamağı

b’den 9 çıkarılıp 6 bulunabilmesi için, bir üst basamaktan ÖDÜNÇ alındığında, b sayısı 15’e eşit olmalıdır. Buna göre b = 5’tir.

Onlar Basamağı

Birler basamağından ÖDÜNÇ alındığı için a’nın 1 eksiğinden 5 çıkarıldığında 1 kaldığını görüyoruz. Buna göre, a’nın 1 eksiği 6’ya veya a rakamı 7’ye eşit olmalıdır.

Yukarıda bulduğumuz sonuçlara göre, a + b = 7 + 5 = 12 çıkar.

Alıştırmalar-6

Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen rakamları bulalım.

Çıkartma İşlemi
Çıkartma İşlemi
Çıkartma İşlemi
Çıkartma İşlemi
Çıkartma İşlemi
Çıkartma İşlemi