KONU 8 - DOĞAL SAYILARDA BÖLME

BÖLÜM 2 - 3 BASAMAKLI BİR SAYIYI 1 BASAMAKLI BİR SAYIYA BÖLME


Doğal sayılarda bölme

ÜÇ BASAMAKLI SAYIYI TEK BASAMAKLI BİR SAYIYA BÖLME

Bu bölümde, daha önce öğrendiğimiz yöntemi kullanıyoruz. Sadece bölme işlemi biraz daha uzun sürüyor.

632’yi 8’e bölelim.

Doğal sayılarda bölme

Bu işlemin bölüneni 632 ve böleni 8'dir. Bölüneni ve böleni uygun yerlere yazalım.

Doğal sayılarda bölme

Bölünenin en büyük basamağı olan 6’dan başlayalım.

6 sayısı 8’den küçüktür. 6’nın yanına bir sonraki basamak olan 3’ü de ekleyip, bu sayının 63 olduğunu düşünelim.

8'i en fazla 7 ile çarptığımızda, 63’e eşit veya daha küçük bir sayı elde edebileceğimiz için bölüme 7 yazalım.

Doğal sayılarda bölme

... olduğundan, bölünendeki 63’ün altına 56 yazalım.

Doğal sayılarda bölme

63 – 56 = 7

Doğal sayılarda bölme

7’nin sağına, bölünenin sonraki rakamını yazalım. Bir sonraki adımda ilgileneceğimiz sayı, 72 oluyor.

Doğal sayılarda bölme

8'i en fazla 9 ile çarparsak 72 veya daha küçük bir sayı elde ederiz. Bölüme 9 yazalım.

Doğal sayılarda bölme

... olduğundan, bölünendeki 72’nin altına 72 yazalım.

Doğal sayılarda bölme

72 – 72 = 0

Doğal sayılarda bölme

632’de kullanmadığımız basamak kalmadığı için, bölme işlemimiz bu noktada sonlanıyor. Bu işlemde bölüm 79’a, kalan ise 0’a eşit çıkıyor.

576’yı 5’e bölelim.

Doğal sayılarda bölme

Bölüneni ve böleni işlemde yerlerine yazalım.

Doğal sayılarda bölme

Bölünenin en büyük basamağındaki rakam 5'tir. Bu rakam ile başlayalım.

5’i en fazla 1 ile çarparsak, 5 veya 5’ten küçük bir sayı elde ederiz. Bu nedenle, bölüme 1 yazalım.

Doğal sayılarda bölme

... olduğundan, bölünendeki 5’in altına 5 yazalım.

Doğal sayılarda bölme

5 – 5 = 0

Doğal sayılarda bölme

0’ın yanına bölünenin sıradaki rakamını (7’yi) yazalım. 07’deki 0’ın bir etkisi olmadığı için bir sonraki adımda ilgileneceğimiz sayı 7 oluyor.

Doğal sayılarda bölme

5’i en fazla 1 ile çarparsak 7 veya daha küçük bir sayı elde ederiz. Bölüme 1 rakamını yazalım.

Doğal sayılarda bölme

... olduğundan, bölünendeki 7’nin altına 5 yazalım.

Doğal sayılarda bölme

7 – 5 = 2

Doğal sayılarda bölme

2’nin yanına, bölünenin sıradaki rakamını (6’yı) yazalım. Karşımıza 26 sayısı çıkıyor.

Doğal sayılarda bölme

5’i en fazla 5 ile çarparsak 26’ya eşit veya daha küçük bir sayı elde ederiz. Bölümde daha önce bulduğumuz rakamların sağına 5 yazalım.

Doğal sayılarda bölme

... olduğundan, 26’nın altına 25 yazalım.

Doğal sayılarda bölme

26 - 25 = 1

Doğal sayılarda bölme

Bölünende kullanmadığımız bir basamak olmadığı için, bölme işlemi sona ermiş oluyor. Buna göre, bölüm 115’e ve kalan 1’e eşittir.

304’yı 6’ya bölelim.

Doğal sayılarda bölme

Bölüneni ve böleni işlemde uygun yerlere yazalım.

Doğal sayılarda bölme

Bölünenin en büyük basamağı ile başlayalım.

3 sayısı, 6’dan küçük olduğu için bölünenin bir sonraki basamağı olan 0’ı da kullanmamız gerekiyor.

3 ile 0 beraber düşünüldüğünde, sayımız 30 haline gelir.

Doğal sayılarda bölme

6’yı en fazla 5 ile çarparsak 30 veya daha küçük bir sayı elde ederiz.

Doğal sayılarda bölme

... olduğu için, 30’un altına 30 yazıp çıkarma işlemi yapalım.

Doğal sayılarda bölme

30 – 30 = 0

Doğal sayılarda bölme

304’ün kullanmadığımız tek rakamı 4'tür. 4’ü, 0’ın yanına yazalım. Yeni oluşan sayı 04 olduğu halde, değeri 4’e eşittir.

Doğal sayılarda bölme

6’yı doğal sayılardan yalnız 0 ile çarparsak, 4 veya daha küçük bir sayı elde ederiz. Bu nedenle, bölümdeki 5’in sağına 0 yazarız.

Doğal sayılarda bölme

304’ün kullanmadığımız bir rakamı kalmadığı için, bölmeyi sonlandırabiliriz. Sonuç olarak, bölümü 50 ve kalanı 4 buluyoruz.

Alıştırmalar-2

Aşağıdaki bölme işlemlerinin bölüm ve kalanlarını bulalım.

Doğal sayılarda bolme
Doğal sayılarda bolme
Doğal sayılarda bolme
Doğal sayılarda bolme
Doğal sayılarda bolme
Doğal sayılarda bolme