KONU 30 - AÇILAR

BÖLÜM 2 - AÇI ÇEŞİTLERİ


Açılar-Açı nedir?Açı çeşitleri
 

DİK AÇI

Üst üste binen ışınlar arasındaki açının ... ve zıt yönde bakan ışınlar arasındaki açının ... olduğunu öğrenmiştik. Bu ikisinin tam ortasındaki açı ...’dir.

...’lik açıklık dik açı olarak adlandırılır.

Biri yatay diğeri dikey iki ışın arasındaki açı ...’dir.

Dik açı

Yukarıdaki ışınlar arasındaki açı dik açıdır.

Dik açının gösteriminin diğer açılardan farklı olduğuna dikkat edelim.

Dik Açı

Bir kâğıdın uzun ve kısa kenarları arasında kalan açı dik açıdır. Cetvelin kısa ve uzun kenarları arasındaki açı da dik açıdır.

 

DAR AÇI

...’den küçük olan açılar, dar açı olarak isimlendirilir.

Dar Açı

Yukarıdaki ışınlar arasındaki açılar dar açıdır.

 

GENİŞ AÇI

... ile ... arasındaki açılara geniş açı ismi verilir.

Geniş Açı

Yukarıdaki ışınlar arasındaki açı geniş açıdır.