KONU 30 - AÇILAR

BÖLÜM 1 - AÇI NEDİR?


Açılar-Açı nedir?Açı çeşitleri

AÇI NEDİR?

Başlangıç noktası aynı olan iki ışın arasındaki açıklığa açı denir.

Açı örnekleri

Yukarıda, aralarında değişik miktarlarda açıklıklar (veya açılar) bulunan ışınlar görüyoruz.

Işınlar arasındaki açıklığı ölçmek için bir açı ölçüsü kullanılır. Bu ölçüye göre,

 • birbirine ters yönde bakan ışınlar arasındaki açı ... ile,
 • aralarında açıklık olmayan (üst üste binen) ışınlar arasındaki açı ise ... ile
 • gösterilir.

  Açı örnekleri

  [AB ile [AC ışınları arasındaki açı ...’dir.

  [DE ile [DF ışınları arasındaki açı ise ...’dir.

  Işınlar arasındaki açıklık arttıkça, açı ölçüsü de artar.

  Açı örnekleri

  Yukarıda, aralarında ..., ..., ..., ... ve ... açı bulunan ışınlar görüyoruz.

  Açı ölçüsü sadece ışınlar arasındaki açıklığa bağlıdır. Işınların baktığı yön açıyı değiştirmez.

  Açı örnekleri

  Işınlar farklı yönlere baktığı halde, yukarıdaki tüm açılar ...’dir.

   

  AÇININ GÖSTERİMİ

  Bir açı iki şekilde gösterilebilir:

  • Işınların başlangıç noktasının üzerine "..." sembolü koyulabilir. ( ... veya ... gibi)
  • Işınların başlangıç noktası ortada olacak şekilde bu ışınları tanımlayan harfleri yan yana yazıp, üzerine "..." sembolü koyulabilir. ( ... veya ... gibi)

  Açı örnekleri

  Soldaki açıyı ... ve sağdaki açıyı ... ile gösterebiliriz.

  İkinci gösterim kullanırsak, soldaki açıyı ... ve sağdaki açıyı ... ile gösterebiliriz.

  Bu gösterimde birinci ve üçüncü noktaların yeri değiştirilebilir. Soldaki açı ... yerine ... ile gösterilebilir. Benzer şekilde, sağdaki açı ... yerine ... ile gösterilebilir.

   

  AÇI ÖLÇÜSÜNÜN GÖSTERİMİ

  Açı ölçüsünü göstermek için “ ...” kullanılır. Açı, parantez içine yazılır.

  Açı örnekleri

  Örneğin, ... ve ...’dir.

  Eğer açılar için ikinci gösterimi kullanırsak, ... ve ... yazabiliriz.