KONU 31 - ÇOKGENLER

BÖLÜM 2 - ÇOKGENLERDE GÖSTERİM


 

KENAR, KÖŞE VE İÇ AÇILARIN GÖSTERİMİ

 

Köşe

Köşe, doğru parçalarının birleşim noktasıdır. Nokta oldukları için köşeleri ifade ederken genelde büyük harfleri kullanırız.

Üçgen-Dörtgen Köşeler

Yukarıdaki üçgenin köşeleri A, B ve C ile, ve dörtgenin köşeleri K, L, M ve N ile gösterilmiştir.

 

Kenar

Kenarları iki şekilde gösterebiliriz:

  • Uç noktalarını simgeleyen harfleri yan yana yazarak (AB kenarı, BC kenarı gibi) veya
  • Bir küçük harf kullanarak (a kenarı, b kenarı gibi)

Üçgenin kenarları

Soldaki, üçgende kenarlar ilk yöntemle, sağdakinde ise ikinci yöntemle isimlendirilmiştir. İlk yöntemde hangi harfin ilk yazıldığı önemli değildir. Örneğin, AB kenarı yerine BA kenarı yazabiliriz.

Kenar uzunluğunu göstermek için ilk gösterimdeki harfleri “| |” sembollerinin arasına yazarız. Örneğin, |AB|, AB kenarının uzunluğunu gösterir.

 

Açı:

Açıları ifade edebilmek için, iki farklı gösterim kullanabiliriz:

  • Ait olduğu köşenin isminin üzerine “...” sembolü koyarak ( ... açısı, ... açısı gibi) veya
  • Ait olduğu köşenin ismi ortada olacak şekilde, köşeyi oluşturan doğru parçalarının uç noktalarını sıralayıp üzerine “...” sembolü koyarak ( ... açısı, ... açısı gibi)

Aşağıdaki üçgenin iç açılarını gösterirken her iki yöntem de kullanılmıştır.

Açıların gösterimi

Dörtgenin iç açılarının gösterimini ise aşağıda görüyoruz.

Açıların gösterimi

İç açıların ölçüsünü göstermek için, ...’de parantezin içerisine açıyı yazarız. Örneğin,

...,

... açısının ... olduğunu gösterir.

 

ÇOKGENLERİN GÖSTERİMİ

Bir çokgeni ifade etmek için, bir köşesinden başlayarak, köşeleri simgeleyen harfleri sıralarız.

Aşağıda ABC ve DEF üçgenlerini görüyoruz.

Üçgenin gösterimi

GHIJ ve KLMN dörtgenlerini de aşağıda görüyoruz.

Dörtgenin gösterimi