KONU 31 - ÇOKGENLER

BÖLÜM 1 - ÇOKGEN VE TEMEL ELEMANLARI


 

ÇOKGEN NEDİR?

Üç veya daha fazla doğru parçasının uç uca birleştirilmesiyle oluşturulan kapalı geometrik şekle çokgen denir.

Geometri - Çokgenler

Yukarıda çokgen örnekleri görüyoruz.

Geometri - Çokgenler

Yukarıda çokgen olmayan geometrik şekiller görüyoruz.

Soldaki iki şekil kapalı olmadığı için, sağdaki iki şekil sadece doğru parçalarından oluşmadığı için çokgen değillerdir.

 

ÇOKGENİN KENAR, KÖŞE VE İÇ AÇILARI

 

Kenar

Bir çokgeni oluşturan doğru parçaları, bu çokgenin kenarlarıdır.

 

Çokgenlerin isimlendirilmesi

Çokgenler, kenar sayılarına göre isimlendirilirler. Kenar sayısının sonuna “-gen” eki ekleyerek, bir çokgenin ismini bulabiliriz.

Örneğin,

  • Üç kenarı olan çokgene üçgen,
  • Dört kenarı olan çokgene dörtgen,
  • Beş kenarı olan çokgene beşgen,

denir.

Geometri - Çokgenler

Yukarıda 4 farklı çokgen görüyoruz. Soldan sağa doğru 3, 4, 5 ve 6 kenarları olduğu için, bu çokgenler sırasıyla üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgendir.

 

Köşe

Çokgeni oluşturan doğru parçalarının birleşim noktalarına ise, köşe ismi verilir.

 

İç açı

İki komşu kenarın, çokgenin içerisine bakan açıklığına iç açı denir.

Çokgenin kenar köşe ve açıları

Yukarıda iki farklı çokgenin kenar, köşe ve iç açılarını görüyoruz.