KONU 33 - DÖRTGENLER

BÖLÜM 2 - DİKDÖRTGEN


İç açılarının tümü ... olan dörtgene, dikdörtgen ismi verilir. Dikdörtgenin tüm iç açıları dik açıdır.

Dörtgen-1
Dörtgen-2

Bir dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.

 • Soldaki dikdörtgende,

  • |AB| = |DC| = 8 ve
  • |AD| = |BC| = 4’tür
 • Sağdaki dikdörtgende ise,

  • |KL| = |NM| = 5 ve
  • |KN| = |LM| = 6’dır.

Bir dikdörtgenin karşılıklı kenarlarları birbirine paraleldir.

 • Soldaki dikdörtgende,

  • AB // DC ve
  • AD // BC’dir.
 • Sağdaki dikdörtgende ise,

  • KL // NM ve
  • KN // LM’dir.