KONU 33 - DÖRTGENLER

BÖLÜM 5 - EŞKENAR DÖRTGEN


 

Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan dörtgenlere eşkenar dörtgen ismi verilir.

Eşkenar Dörtgen-1
Eşkenar Dörtgen-2
 
 • İlk eşkenar dörtgende |AB| = |BC| = |CD| = |DA| = 4'tür.
 • İkinci eşkenar dörtgende ise |KL| = |LM| = |MN| = |NK| = 5’tir.
 

 

Eşkenar dörtgenlerde karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Bu nedenle, paralelkenarların özelliklerini de taşırlar.

 • Eşkenar dörtgenin karşılıklı iç açıları eşittir.

  İlk eşkenar dörtgende

  • ... ve
  • ...’dir.

  İkinci eşkenar dörtgende ise,

  • ... ve
  • ...’dir.
 • Eşkenar dörtgenin komşu açılarının toplamı ...’dir.
   
   

  • İlk eşkenar dörtgende ...'dir.
  • İkinci eşkenar dörtgende ...’dir.

Karenin de tüm kenarları eşit olduğundan, kare eşkenar dörtgenin özel bir halidir.