KONU 33 - DÖRTGENLER

BÖLÜM 4 - PARALELKENAR


Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgenlere paralelkenar ismi verilir.

Paralelkenar-1
Paralelkenar-2

Yukarıdaki dörtgenlerin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.

 • İlk paralelkenarda
  • AB // DC ve
  • AD // BC’dir.
 • İkinci paralelkenarda ise,
  • KL // NM ve
  • KN // LM’dir.

Komşu köşelerdeki iç açılarının toplamı ...’dir.

 • İlk paralelkenarda, komşu açıların toplamı ... ...’dir.
 • İkinci paralelkenarda, komşu açıların toplamı ... ...’dir.

Paralelkenarlarda karşılıklı açılar birbirine eşittir.

 • İlk paralelkenarda,
  • ... ve
  • ...’dir.
 • İkinci paralelkenarda ise,
  • ... ve
  • ...’dir.

Paralelkenarın karşılıklı kenarların uzunlukları eşittir.

 • İlk paralelkenarda,
  • |AB| = |DC| ve
  • |AD| = |BC|'dir.
 • İkinci paralelkenarda
  • |KL| = |NM| ve
  • |KN| = |LM|’dir.

Dikdörtgenin de karşılıklı kenarları paralel olduğu için, dikdörtgeni paralelkenarın özel bir hali olarak düşünebiliriz.