KONU 33 - DÖRTGENLER

BÖLÜM 6 - YAMUK


 

İki kenarı birbirine paralel olan dörtgenlere yamuk ismi verilir.

Yamuk-1
Yamuk-2
 

  • Soldaki yamukta AB // DC'dir.
  • Sağdaki yamukta KL // NM’dir.
 

 

Paralel olan kenarlar ile bu kenarlara komşu olan bir kenar arasında kalan iç açıların toplamı ...’dir.

  • Soldaki yamukta,

    ... ve

  • ...’dir.

  • Sağdaki yamukta ise,

    ...’dir.

 
 

Dikdörtgenin, karenin, paralelkenarın ve eşkenar dörtgenin iki kenarı birbirine paraleldir. Bu şekillerin yamuğun özel halleri olduklarını söyleyebiliriz.