KONU 33 - DÖRTGENLER

BÖLÜM 1 - DÖRTGENİN İÇ AÇILARI


Çeşidinden bağımsız olarak, dörtgenin iç açıları toplamı ...’dir.

Dörtgenlerin iç açıları
Dörtgenlerin iç açıları
Dörtgenlerin iç açıları
Dörtgenlerin iç açıları

Yukarıdaki dörtgenlerin iç açılarını toplarsak, tümünde toplamın ... olduğunu görürüz.

1. dörtgen:

... ... ...

2. dörtgen:

... ... ...

3. dörtgen:

... ... ...

4. dörtgen:

... ... ...

Dörtgenlerin iç açıları

Yukarıdaki dörtgende ... açısını bulalım.

 

Verilen üç iç açıyı toplarsak,

... ... ...

olduğunu buluruz.

Tüm iç açıların toplamı ... olması gerektiğinden, istenilen açı

... ... ...'dir

Sonraki bölümlerde, aşağıdaki dörtgen çeşitlerini

ve bu dörtgenlerin özelliklerini öğreniyoruz.