KONU 33 - DÖRTGENLER

BÖLÜM 1 - DÖRTGENİN İÇ AÇILARI


Çeşidinden bağımsız olarak, dörtgenin iç açıları toplamı ...’dir.

Dörtgenlerin iç açıları
Dörtgenlerin iç açıları
Dörtgenlerin iç açıları
Dörtgenlerin iç açıları

Yukarıdaki dörtgenlerin iç açılarını toplarsak, tümünde toplamın ... olduğunu görürüz.

1. dörtgen:

... ... ...

2. dörtgen:

... ... ...

3. dörtgen:

... ... ...

4. dörtgen:

... ... ...

Dörtgenlerin iç açıları

Yukarıdaki dörtgende ... açısını bulalım.

Verilen üç iç açıyı toplarsak,

... ... ...

olduğunu buluruz.

Tüm iç açıların toplamı ... olması gerektiğinden, istenilen açının

... ... ...

olduğunu görürüz.

Dörtgen çeşitleri olan

ve bu dörtgenlerin özelliklerini bu konunun diğer bölümlerinde öğreniyoruz.