KONU 32 - ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ

BÖLÜM 1 - İÇ AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER


Üçgen Çeşitleri
 

ÜÇGENİN İÇ AÇILARI

Üçgenin iç açıları toplamı ...’dir.

Üçgenin iç açıları
Üçgenin iç açıları
Üçgenin iç açıları

Yukarıdaki üçgenlerde iç açıları topladığımızda, tümünde bu toplamın ... olduğunu görürüz.

1. Üçgen: ... ...

2. Üçgen: ... ...

3. Üçgen: ... ...

Alıştırmalar-1

İç açılarından ikisi verilen üçgenlerin, üçüncü iç açılarını bulalım.

...,   ..., ...... ......

...,   ...,   ...............

..., ...,   ... ............

...,    ...,   ...............

...,   ...,   ... ............

Üçgenleri, iç açılarına ve kenar uzunluklarına göre sınıflandırabiliriz.

 

İÇ AÇILARINA GÖRE ÜÇGENLER

İç açılarına göre üçgenler üçe ayrılırlar:

  • Dik açılı üçgenler,
  • Dar açılı üçgenler ve
  • Geniş açılı üçgenler.
 

Dik Açılı Üçgenler

İç açılarından biri ... olan üçgenlere dik üçgen ismi verilir.

Dik üçgen-1
Dik üçgen-2
Dik üçgen-3

Açılardan biri ... olduğundan, yukarıdaki üçgenler dik üçgenlerdir.

 

Dar Açılı Üçgenler

Tüm iç açıları ...’den küçük olan üçgenlere dar açılı üçgen ismi verilir.

Dar açılı üçgen-1
Dar açılı üçgen-2
Dar açılı üçgen-3

Yukarıda dar açılı üçgenlere örnekler verilmiştir. Bu üçgenlerin tüm iç açıları ...’den küçüktür.

 

Geniş Açılı Üçgenler

İç açılarından biri ...’den büyük olan üçgenlere geniş açılı üçgen denir.

Geniş açılı üçgen-1
Geniş açılı üçgen-2
Geniş açılı üçgen-3

Yukarıda geniş açılı üçgenler gösterilmiştir. Tüm bu üçgenlerde, ...’den büyük iç açı bulunur.

Bir üçgen ya dik, ya dar, ya da geniş açılıdır.