KONU 27 - ONDALIKLI SAYILARI SIRALAMA VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

BÖLÜM 3 - ONDALIKLI SAYILARI SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME-2


Hem onda birler hem de yüzde birler basamağı olan bir ondalık sayıyı sayı doğrusunda gösterebilmek için en yakın iki tam sayıyı önceki bölümdeki gibi bulup, bu iki sayı arasını 100 eşit parçaya bölebiliriz. Ondalıklı kısımdaki sayı kadar sağa gidince ondalıklı sayının yerine ulaşabiliriz. Yalnız, bu işlemler uzun sürdüğü için aşağıdaki yöntemi uygulamamız daha uygun olacaktır.

  • Önce sayının hangi tamsayılar arasında olduğunu buluruz. (Örneğin, 5,75 için 5 ile 6)
  • Daha sonra bu iki sayı arasında kalan doğru parçasını 10 eşit parçaya böleriz.
  • Ondalıklı sayımız, yüzde birler basamağını attığımızda geriye kalan sayı ile 0,1 fazlası arasındadır. (Örneğin, 5,75 sayısı 5,7 ile 5,8 arasındadır.)
  • Bu iki sayı arasında kalan bölgeyi 10 eşit parçaya böleriz.
  • Yüzde birler basamağı kadar sağa gittiğimizde, ondalıklı sayının yerini bulmuş oluruz.

8,54 sayısını sayı doğrusunda gösterelim.

Ondalıklı Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme

8,54’ün tam kısmı 8 ve tam kısmının bir fazlası 9’dur.

Ondalıklı Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme

8 ile 9 arasını 10 eşit parçaya bölelim.

Ondalıklı Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme

8,54 sayısı 8,5 ile 8,6 arasındadır.

Ondalıklı Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme

8,5 ile 8,6 arasını 10 eşit parçaya ayıralım.

Ondalıklı Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme

Soldan dördüncü nokta, 8,54’tür.

Alıştırmalar-5

Aşağıdaki sayıları sayı doğrusunda gösterelim.

0,83

2,17

3,01

15,56

41,14

8,95

Virgülden sonra üç basamağı olan bir ondalıklı sayıyı sayı doğrusunda gösterebilmek için,

  • Binde birler basamağını atınca elde edilen sayı ile 0,01 fazlasını sayı doğrusunda belirleriz.
  • Bu iki sayı arasında kalan bölgeyi 10 eşit parçaya böleriz.
  • Binde birler basamağı kadar sağa gittiğimizde, ondalıklı sayımızın yerini bulmuş oluruz.

7,314 sayısını sayı doğrusunda gösterelim.

Ondalıklı Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme

7,315 sayısı 7,31 ile 7,32 arasındadır.

Ondalıklı Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme

7,31 ile 7,32 arasını 9 nokta ile 10 eşit parçaya bölelim.

Ondalıklı Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme

7,314 soldan dördüncü noktanın üzerindedir.

Alıştırmalar-6

Aşağıdaki sayıları sayı doğrusunda gösterelim.

5,515

6,842

5,680

14,211

18,963

8,717