KONU 27 - ONDALIKLI SAYILARI SIRALAMA VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

BÖLÜM 1 - ONDALIKLI SAYILARI SIRALAMA


Tam kısmı büyük olan ondalıklı sayı daha büyüktür.

2,34

23,6

8,12

sayılarını karşılaştıralım.

Bu sayıların tam kısımları sırasıyla 2, 23 ve 8’dir. Bu tam sayıları sıraladığımızda

23 > 8 > 2

olduğundan, ondalıklı sayıların sıralaması

23,6 > 8,12 > 2,34

olur.

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki ondalıklı sayıları sıralayalım.

0,18 - 7,18 - 21,18: ...21,18...>...7,18...>...0,18...

13,9 - 10,18 - 63,312: ...........>..........>........

6,01 - 16,1 - 1,001: ...........>.........>........

8,04 - 80,4 - 804: ...........>..........>........

13,3 - 12,4 - 11,2: ...........>..........>........

5,99 - 4,01 - 3,25: ...........>..........>........

Tam kısmı aynı olan sayıların, ondalıklı kısımlarını karşılaştırmamız gerekir. Bu karşılaştırmayı yapabilmemiz için,

  • Virgül aynı hizaya gelecek şekilde bu sayıları alt alta yazarız.
  • En soldaki basamaktan başlayarak rakamları tek tek karşılaştırırız.
  • Daha büyük rakama sahip olan sayı, daha büyüktür.
  • Eğer aynı basamakta aynı rakamlarla karşılaşırsak, bir sağdaki basamağa geçeriz.

2,34

2,6

8,12

sayılarını karşılaştıralım.

Bu sayıların tam kısımları 2, 2 ve 8’dir. Tam kısmı en büyük olan 8,12 sayısı diğer ikisinden büyüktür. 2,34 ve 2,6 sayılarının sıralamadaki yerlerini bulabilmek için aşağıdaki işlemleri yaparız.

2,34

2,6

2,34 ve 2,6 sayılarının tam kısımları aynı olduğu için, virgül aynı hizaya gelecek şekilde bu sayıları alt alta yazarız.

2,34

2,6

Virgülden sonraki ilk rakamlar 3 ve 6’dır. 6, daha büyük olduğu için 2,6 sayısı 2,34’ten büyüktür.

Buna göre sıralamamız aşağıdaki gibi olacaktır:

8,12 > 2,6 > 2,34

0,173

0,17

0,24

sayılarını karşılaştıralım.

Bu sayılarının tümünün tam kısımları aynı olduğu için ondalıklı kısımları karşılaştırmamız gerekir.

0,173

0,17

0,24

Virgülden sonraki ilk rakamlar sırasıyla 1, 1 ve 2. En büyük rakam 2 olduğu için, en büyük sayı 0,24’tür. Diğer iki sayının karşılaştırılması için bir sonraki basamağa geçeriz.

0,173

0,17

Yüzde birler basamaklarında da aynı rakamlar olduğu için, üçüncü basamağa geçmemiz gerekir.

0,173

0,17

0,17’nin binde birler basamağında rakam olmadığı için, bu basamağı 0 kabul edebiliriz. 3 > 0 olduğundan, 0,173 > 0,17 eşitsizliğini yazabiliriz.

Buna göre sıralamamız aşağıdaki gibi olacaktır.

0,24 > 0,173 > 0,17

Alıştırmalar-2

Aşağıdaki ondalıklı sayıları sıralayalım.

7,63 - 5,63 - 5,65: ...7,63...>...5,65... >...5,63...

0,85 - 3,12 - 3,2: .........>..........>........

8,21 - 8,2 - 8,12: .........>..........>........

5,25 - 0,503 - 0,5: .........>..........>........

0,49 - 0,5 - 0,51: .........>..........>........

6,831 - 6,83 - 6,8: .........>..........>........