KONU 27 - ONDALIKLI GÖSTERİMİ SIRALAMA VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

BÖLÜM 1 - ONDALIK GÖSTERİMDE SIRALAMA


Tam kısmı büyük olan ondalık gösterimin değeri daha büyüktür.

2,34       23,6       8,12

sayılarını karşılaştıralım.

 

Yukarıdaki sayıların tam kısımları sırasıyla 2, 23 ve 8’dir. Bu tam sayıları sıraladığımızda

23 > 8 > 2

çıkar.

Tam kısmı büyük olan ondalık gösterim daha büyük bir sayıyı gösterdiği için verilen sayıların sıralaması aşağıdaki gibi olmalıdır.

23,6 > 8,12 > 2,34

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki ondalık gösterimleri sıralayalım.

0,18       7,18       21,18     : .21,18.>.7,18.>.0,18.

13,9       10,18     63,312   : ...........>.........>........

6,01       16,1       1,001     : ...........>.........>........

8,04       80,4       804        : ...........>.........>........

13,3       12,4       11,2       : ...........>.........>........

5,99       4,01       3,25       : ...........>.........>........

Tam kısmı eşit olan sayıların, ondalık kısımlarını karşılaştırmamız gerekir. Bu karşılaştırmayı yaparken,

  1. Virgül aynı hizaya gelecek şekilde bu sayıları alt alta yazarız.
  2. En soldaki basamaktan başlayarak rakamları tek tek karşılaştırırız. (Daha büyük rakama sahip olan sayının, daha büyük olduğunu unutmayalım.)
  3. Eğer aynı basamakta aynı rakamlarla karşılaşırsak, bir sağdaki basamağa geçeriz.

2,34       2,6       8,12

sayılarını karşılaştıralım.

 

Bu sayıların tam kısımları 2, 2 ve 8’dir. Tam kısmı en büyük olan 8,12 sayısı diğer ikisinden büyüktür. 2,34 ve 2,6 sayılarının sıralamadaki yerlerini bulabilmek için aşağıdaki işlemleri yaparız.

2,34

2,6

2,34 ve 2,6 sayılarının tam kısımları aynı olduğu için, virgül aynı hizaya gelecek şekilde bu sayıları alt alta yazarız.

2,34

2,6

Virgülden sonraki ilk rakamlar 3 ve 6’dır. 6, daha büyük olduğu için 2,6 sayısı 2,34’ten büyüktür.

Doğru sıralama aşağıdaki gibidir:

8,12 > 2,6 > 2,34

0,173       0,17       0,24

sayılarını karşılaştıralım.

 

Bu sayılarının tümünde tam kısım aynı olduğu için ondalık kısımları karşılaştırmamız gerekir.

0,173

0,17

0,24

Virgülden sonraki ilk rakamlar sırasıyla 1, 1 ve 2'dir. En büyük rakam 2 olduğu için, en büyük sayı 0,24’tür. Diğer iki sayının karşılaştırılması için bir sonraki basamağa geçeriz.

0,173

0,17

Yüzde birler basamaklarında da aynı rakamlar olduğu için, üçüncü basamağa geçmemiz gerekir.

0,173

0,17

0,17’nin binde birler basamağında rakam olmadığı için, bu basamağı 0 kabul edebiliriz. 3 > 0 olduğundan, 0,173 > 0,17 eşitsizliğini yazabiliriz.

Buna göre sıralamamız aşağıdaki gibi olacaktır.

0,24 > 0,173 > 0,17

Alıştırmalar-2

Aşağıdaki ondalıklı sayıları sıralayalım.

7,63         5,63         5,65   : .7,63.>.5,65. >.5,63.

0,85         3,12         3,2     : .........>..........>........

8,21         8,2           8,12   : .........>..........>........

5,25         0,503       0,5     : .........>..........>........

0,49         0,5           0,51   : .........>..........>........

6,831       6,83         6,8     : .........>..........>........