KONU 26 - ONDALIKLI SAYILARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA

BÖLÜM 4 - ONDALIK GÖSTERİMDE ÇIKARMA - 2


21 – 0,86 işleminin sonucunu bulalım.

Ondalık Gösterim Toplama

Yüzde Birler Basamağı

0(boşluk) < 6 olduğundan soldan ÖDÜNÇ almalıyız. Yalnız sol tarafta da boşluk var. Birler basamağından onda birler basamağına ve onda birler basamağından yüzde birler basamağına ÖDÜNÇ vermemiz gerekiyor. Bu işlemi yaptığımızda birler basamağı 0, onda birler basamağı 9 ve yüzde birler basamağı 10 olur.

10 – 6 = 4

Alta 4 yazalım.

Onda Birler Basamağı

9 – 8 = 1

Alta 1 yazalım.

Birler Basamağı

0 – 0 = 0

Alta 0 yazalım.

Onlar Basamağı

2 – 0(boşluk) = 2

Alta 2 yazalım.

112,21-18,21 işleminin sonucunu bulalım.

Ondalık Gösterim Toplama

Yüzde Birler Basamağı

1 – 1 = 0

Alta 0 yazalım.

Onda Birler Basamağı

2 – 2 = 0

Alta 0 yazalım.

Birler Basamağı

2 < 8, Soldan ÖDÜNÇ alırsak, birler basamağının değeri 12 olur.

12 – 8 = 4

Alta 4 yazalım.

Onlar Basamağı

1 – 1(ÖDÜNÇ) = 0

Birler basamağına ÖDÜNÇ verince, bu basamağın değeri 0 olur.

0 < 1, Soldan ÖDÜNÇ alırsak onlar basamağının değeri 10 olur.

10 – 1 = 9

Alta 9 yazalım.

Yüzler Basamağı

1 – 1(ÖDÜNÇ) = 0

Onlar basamağına ÖDÜNÇ verince, bu basamağın değeri 0 olur.

0 – 0(boşluk) = 0

1,76-0,9 işleminin sonucunu bulalım.

Ondalık Gösterim Toplama

Yüzde Birler

6 – 0(boşluk) = 6

Alta 6 yazalım.

Onda Birler

7 < 9, Soldan ÖDÜNÇ aldığımızda onda birler basamağının değeri 17 olur.

17 – 9 = 8

Alta 8 yazalım.

Birler

1 – 1(ÖDÜNÇ)= 0

Onda birler basamağına ÖDÜNÇ verdiğimizde, bu basamağın değeri 0 olur.

0 – 0 = 0

Alta 0 yazalım.

Alıştırmalar-2

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını bulalım.

Ondalık Gösterim Toplama
Ondalık Gösterim Toplama
Ondalık Gösterim Toplama
Ondalık Gösterim Toplama
Ondalık Gösterim Toplama
Ondalık Gösterim Toplama
Ondalık Gösterim Toplama
Ondalık Gösterim Toplama