KONU 26 - ONDALIKLI SAYILARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA

BÖLÜM 2 - ONDALIK GÖSTERİMDE TOPLAMA - 2


İşlemi bitirdikten sonra, ondalıklı kısmın en sağında bulunan sıfırları atabiliriz.

6,73 + 12,37 işleminin sonucunu bulalım.

Ondalık Gösterim Toplama

Yüzde Birler Basamağı

3 + 7 = 10

Alta 0 yazalım. ELDE var 1.

Onda Birler Basamağı

7 + 3 + ELDE = 7 + 3 + 1 = 11

Alta 1 yazalım. ELDE var 1.

Birler Basamağı

6 + 2 + ELDE = 6 + 2 + 1 = 9

Alta 9 yazalım. ELDE sayı yok.

Onlar Basamağı

1 + boşluk = 1 + 0 = 1

Alta 1 yazalım.

En sağdaki 0’ı atarsak, sonucu 19,1 buluruz.

20,99 + 3,01 işleminin sonucunu bulalım.

Ondalık Gösterim Toplama

Yüzde Birler Basamağı

9 + 1 = 10

Alta 0 yazalım. ELDE var 1.

Onda Birler Basamağı

9 + 0 + ELDE = 9 + 0 + 1 = 10

Alta 0 yazalım. ELDE var 1.

Birler Basamağı

0 + 3 + ELDE = 0 + 3 + 1 = 4

Alta 4 yazalım. ELDE sayı yok.

Onlar Basamağı

2 + boşluk = 2 + 0 = 2

Alta 2 yazalım.

Sonuç 24 çıkıyor.

53 + 6,538 işleminin sonucunu bulalım.

Ondalık Gösterim Toplama 53 ile 53,0 aynı sayı olduğu için bu sayıları alt alta yazarken bu sayının hemen sağında bir virgül varmış gibi hizalama yapabiliriz.
Ondalık Gösterim Toplama

Binde Birler Basamağı

boşluk + 8 = 0 + 8 = 8

Alta 8 yazalım. ELDE sayı yok.

Yüzde Birler Basamağı

boşluk + 3 = 0 + 3 = 3

Alta 3 yazalım. ELDE sayı yok.

Onda Birler Basamağı

boşluk + 5 = 0 + 5 = 5

Alta 5 yazalım. ELDE sayı yok.

Birler Basamağı

3 + 6 = 9

Alta 9 yazalım. ELDE sayı yok.

Onlar Basamağı

5 + boşluk = 5 + 0 = 5

Alta 5 yazalım.

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını bulalım.

Ondalık Gösterim Toplama
Ondalık Gösterim Toplama
Ondalık Gösterim Toplama
Ondalık Gösterim Toplama
Ondalık Gösterim Toplama
Ondalık Gösterim Toplama
Ondalık Gösterim Toplama
Ondalık Gösterim Toplama