ONDALIK GÖSTERİM


KONU 24: ONDALIK GÖSTERİM

BÖLÜM 1: ONDALIK GÖSTERİM NEDİR? NASIL OKUNUR?


BÖLÜM 1: ONDALIK GÖSTERİM NEDİR? NASIL OKUNUR?

ONDALIK GÖSTERİM NEDİR?

Ondalık gösterim, virgülle ayrılmış iki kısımdan oluşur.

Ondalık Gösterim
 • Virgülün solundaki kısma, tam kısım
 • Virgülün sağındaki kısma, ondalık kısım

ismi verilir.

Ondalık gösterim kullanılarak yazılan sayılara, ondalıklı sayı ismi verilir.

Aşağıdaki sayılar ondalıklı sayılardır.

 • 5,45
 • 864,001
 • 50,3

ONDALIKLI SAYILAR NASIL OKUNUR?

Ondalık sayılar okunurken, önce tam kısmı söylenir. Bu kısım 0 olsa dahi okunmalıdır. Daha sonra “TAM” denilip, virgülden sonraki kısmın okunuşuna geçilir.

Virgülden sonraki kısmın okunuşu virgülün sağında kaç rakam olduğuna bağlıdır.

Eğer virgülün sağında

 • tek bir rakam varsa, okuyuşa “ONDA” ile
 • iki rakam varsa, “YÜZDE” ile
 • üç rakam varsa, “BİNDE” ile

devam edilip, son olarak virgülün sağındaki sayı okunur.

Eğer virgülün sağındaki sayının başında sıfırlar varsa, bu sıfırlar rakamlar içerisinde saydığımız halde okunmaz.

Şimdi örneklere bakalım.

 • 64,342:......“altmış dört TAM BİNDE üç yüz kırk iki
 • 520,80:...... “beş yüz yirmi TAM YÜZDE seksen
 • 7,067:...... “yedi TAM BİNDE altmış yedi
 • 1000,5:...... “bin TAM ONDA beş
 • 0,405:...... “sıfır TAM BİNDE dört yüz beş

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki ondalıklı sayıların okunuşlarını yazalım.

0,002: ....Sıfır tam binde iki....

45,54: .............................

500,005: ...........................

8,009: .............................

99,9: ..............................

6,21: ..............................

 
 

Alıştırmalar-2

Okunuşları verilen aşağıdaki sayıları ondalıklı sayı olarak yazalım.

Yedi tam yüzde yedi : ....7,07....

Bin tam binde bir : ............

Altı yüz seksen tam onda üç : .........

Doksan dokuz tam binde dokuz yüz doksan dokuz : .........

Sıfır tam yüzde altmış beş : ..........

Yirmi tam binde yüz yirmi sekiz : .........

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Ondalık Gösterim Konusuna Git