KONU 29 - TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

BÖLÜM 6 - EŞİT UZUNLUKTA DOĞRU PARÇALARI


Yatay ve dikey doğru parçalarının uzunlukları bulabilmek için, noktalardan birinin diğerine göre konumunu bulmamız yeterlidir. Ulaştığımız nokta başlangıç noktasından kaç birim yukarıda, aşağıda, solda veya sağdaysa, bu doğru parçasının uzunluğu o kadar birimdir.

Eşit uzunlukta doğru parçaları
  • B noktası, A’nın 4 birim sağında,
  • D noktası, C’nin 4 birim aşağısında,
  • F noktası, E’nin 4 birim solunda ve
  • G noktası, H’nin 4 birim yukarısındadır.

Yukarıdaki doğru parçalarının tümünün uzunluğu 4 birimdir.

Bir ucundan diğerine ulaşmak için a birim bir yöne ve b birim başka bir yöne gitmek gereken tüm eğik (yatay veya dikey olmayan) doğru parçalarının uzunlukları eşittir.

Eşit uzunlukta doğru parçaları

Yukarıdaki doğru parçalarının bir ucundan diğer ucuna ulaşmak için 3 birim bir yöne ve 4 birim başka bir yöne gitmek gerekiyor. Bu doğru parçalarının tümünün uzunluğu aynıdır.

Alıştırmalar-9

Eşit uzunlukta doğru parçaları

Eşit uzunlukta olan doğru parçalarını bulalım.

|AB|=|KL|

......=......

......=......

......=......

......=......