KONU 29 - TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

BÖLÜM 5 - NOKTALARIN BİRBİRLERİNE GÖRE KONUMLARI


Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu, uzunluk ve yön kullanarak belirtebiliriz.

Kareli kâğıt üzerindeki karelerin kenarları 1'er birim olarak kabul edilebilir. Benzer şekilde noktalı kâğıt üzerinde birbirine en yakın iki nokta arasındaki uzaklık da 1 birim olarak tanımlanabilir.

B noktasının A’ya göre konumunu bulabilmek için, A’dan başlayarak B’ye ulaşmak için hangi yönlerde kaçar birim ilerlenmesi gerektiğini bulmamız gerekir. Bunu yaparken, sadece

  • dikey (yukarı veya aşağı) ve
  • yatay (sağ veya sol)

yönleri kullanırız. Eğik bir doğrultuda ilerlemeyiz.

Noktaların birbirine göre konumları
  • A noktasından B noktasına ulaşabilmek için 5 birim sağa gitmemiz gerekir. Bu nedenle, B noktası A’nın 5 birim sağındadır.
  • C’den başlayarak, D’ye ulaşabilmek için 4 birim aşağı inmemiz gerektiğinden, D noktası C’nin 4 birim aşağısındadır.
  • E’den başlarsak F’ye erişebilmek için 3 birim sola hareket etmemiz gerekir. Bu nedenle, F noktası E’nin 3 birim solundadır.
  • G’den H noktasına ulaşabilmek için 3 birim yukarı gitmek gerektiğinden, H noktası G’den 3 birim yukarıdadır.

Alıştırmalar-7

Noktaların birbirine göre konumunu bulalım.

Noktaların birbirine göre konumları-alıştırmalar

A noktası B’nin .......4 birim yukarısındadır.....

B noktası C’nin .................................................

C noktası D’nin .................................................

D noktası E’nin .................................................

E noktası F’nin .................................................

F noktası A’nın .................................................

Bir noktanın diğerine göre konumu bulabilmek için, tek bir yön kullanmak yetmeyebilir. Bu durumda, bir miktar dikey ve bir miktar yatay yönde ilerleriz.

Noktaların birbirine göre konumları-alıştırmalar
  • A noktasından B noktasına ulaşabilmek için önce 3 birim yukarı ve daha sonra 4 birim sağa gidebiliriz. Bu nedenle, B noktası A’nın 3 birim yukarısında ve 4 birim sağındadır.
  • C noktasından D’ye ulaşmak için önce 2 birim sağa ve daha sonra 5 birim aşağı gidebiliriz. Bu nedenle, D noktası C’nin 2 birim sağında ve 5 birim aşağısındadır.

Dikey (yukarı veya aşağı) veya yatay (sağ veya sol) yönlerden hangisini önce kullandığımız fark etmez.

Noktaların birbirine göre konumları-alıştırmalar

Önceki örnekteki konumları aşağıdaki gibi de tanımlayabiliriz.

  • B noktası A’nın 4 birim sağında ve 3 birim yukarısındadır.
  • D noktası C’nin 5 birim aşağısında ve 2 birim sağındadır.

Alıştırmalar-8

Noktaların birbirine göre konumunu bulalım.

Noktaların birbirine göre konumları-alıştırmalar

B noktası A’nın ...4 birim yukarısında, 2 birim sağındadır....

C noktası D’nin .................................................

D noktası E’nin .................................................

E noktası F’nin .................................................

F noktası G’nin .................................................

A noktası F’nin .................................................