KONU 6 - TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNİN SONUÇLARINI TAHMİN ETME

BÖLÜM 6 - ÇIKARMA İŞLEMİNİN SONUCUNU TAHMİN ETME


Çıkarma işleminde de verilen sayıları en yakın onluğa, yüzlüğe veya binliğe yuvarlayarak sonucu tahmin edebiliriz.

93 – 27 = ?

işlemindeki sayıları en yakın onluklara yuvarlayarak, bu işlemin sonucunu tahmin edelim.

93 → 90

27 → 30

Sayıları en yakın onluklara yuvarlayalım.

90 – 30 = 60

Yuvarlanan sayılarla işlemi gerçekleştirelim.

Gerçek sonuç 93 – 27 = 66 çıkar. Tahminimiz ile gerçek sonuç arasındaki fark ise, 66 – 60 = 6’dır.

Alıştırmalar-8

Verilen sayıları en yakın onluklara yuvarlayarak, aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin edelim. Daha sonra, gerçek işlem sonucu ile tahminimiz arasındaki farkı bulalım.

İşlem Tahmin Gerçek Sonuç Fark

182 – 77 =

100 105 5

63 – 45 =

87 – 21 =

42 – 13 =

118 – 81 =

225 – 97 =

1635 – 785 = ?

işlemindeki sayıları en yakın yüzlüklere yuvarlayarak, yukarıdaki işlemin sonucunu tahmin edelim.

1635 → 1600

785 → 800

Sayıları en yakın yüzlüklere yuvarlayalım.

1600 – 800 = 800

Yuvarlanan sayılarla işlemi gerçekleştirelim.

Gerçek sonuç 1635 – 785 = 850 çıktığı halde tahminimiz 800’dür. Aradaki fark ise, 850 – 800 = 50 çıkar.

Alıştırmalar-9

Verilen sayıları en yakın yüzlüklere yuvarlayarak aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin edelim. Daha sonra ise, gerçek işlem sonucu ile tahminimiz arasındaki farkı bulalım.

İşlem Tahmin Gerçek Sonuç Fark

1635 – 872 =

700 763 63

949 – 351 =

8376 – 2113 =

6185 – 817 =

1118 – 412 =

5771 – 2578 =

23 765 – 9362 = ?

işlemindeki sayıları en yakın binliklere yuvarlayarak, yukarıdaki işlemin sonucunu tahmin edelim.

23 765 → 24 000

9362 → 9000

Sayıları en yakın binliklere yuvarlayalım.

24 000 – 9000 = 15 000

Yuvarlanan sayılarla işlemi gerçekleştirelim.

Gerçek sonuç 23 765 – 9362 = 14 403 çıkar. Tahminimiz ile gerçek sonuç arasındaki fark ise, 15 000 – 14 403 = 597 çıkar.

Alıştırmalar-10

Verilen sayıları en yakın binliklere yuvarlayarak aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin edelim. Daha sonra ise, gerçek işlem sonucu ile tahminimiz arasındaki farkı bulalım.

İşlem Tahmin Gerçek Sonuç Fark

28 173 – 16 421 =

12 000 11 752 248

33 515 - 6875 =

12 365 - 5823 =

86 718 – 22 999 =

21 225 – 8763 =

56 257 - 24 187 =