Yuvarlama

KONU 6 - TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNİN SONUÇLARINI TAHMİN ETME

BÖLÜM 3 - EN YAKIN BİNLİĞE YUVARLAMA


Bir sayıyı en yakın binliğe yuvarlamak için, 1000’in tam katı olan (yüzler, onlar ve birler basamağı sıfır olan) sayılardan bu sayıya en yakın olanı buluruz.

Bir doğal sayıyı en yakın binliğe yuvarlamak için, yüzler basamağındaki rakama bakmamız yeterlidir.

  • Yüzler basamağındaki rakam 5’ten küçükse (0, 1, 2, 3 veya 4 ise), yüzler, onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleriz. Diğer basamaklarda herhangi bir değişiklik yapmayız.
  • Yüzler basamağındaki rakam 5 veya 5’ten büyükse (5, 6, 7, 8 veya 9 ise), yüzler, onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleyip, bu sayıya 1000 ekleriz.

Aşağıdaki sayıları en yakın binliklere yuvarlayalım.

 

45 687:

45 687 Yüzler basamağı 5’ten büyük
45 000 Yüzler, onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleyelim.
46 000 Sayıya 1000 ekleyelim. 45 000 + 1000 = 46 000
 

1321:

1321 Yüzler basamağı 5’ten küçük
1000 Yüzler, onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleyelim.
 

625:

625 Yüzler basamağı 5’ten büyük
000 Yüzler, onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleyelim.
1000 Sayıya 1000 ekleyelim. 0 + 1000 = 1000
 

8530:

8530 Yüzler basamağı 5’e eşit
8000 Yüzler, onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleyelim.
9000 Sayıya 1000 ekleyelim. 8000 + 1000 = 9000

Alıştırmalar-3

Aşağıdaki sayıları en yakın binliklere yuvarlayalım.

   8657 → .9000..

14 501 →............

26 000 →............

15 555 →............

   7218 →............

   9999 →............