Yuvarlama

KONU 6 - TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNİN SONUÇLARINI TAHMİN ETME

BÖLÜM 1 - DOĞAL SAYILARI YUVARLAMA


Dört işlem sonuçlarını tahmin ederken, doğal sayıları en yakın onluk, yüzlük veya binliklere yuvarlarız. Bu konuda, ilk olarak doğal sayıların nasıl yuvarlandığını ve daha sonra da toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarının nasıl tahmin edilebildiğini öğreniyoruz.

 

EN YAKIN ONLUĞA YUVARLAMA

Birler basamağı 0 olan sayılar, 10’un tam katıdır.

Bir sayıyı en yakın onluğa yuvarlamak, bu sayıya en yakın 10’un tam katı olan sayıyı bulmak anlamına gelir.

Bir doğal sayıyı en yakın onluğa yuvarlamak için bu sayının birler basamağına bakarız.

  • Birler basamağı 5’ten küçükse (0, 1, 2, 3 veya 4), bu basamağı 0’a eşitleriz. Diğer basamaklarda herhangi bir değişiklik yapmayız.
  • Birler basamağı 5 veya 5’ten büyükse (5, 6, 7, 8 veya 9), birler basamağını 0’a eşitleyip, sayıya 10 ekleriz.

Aşağıdaki sayıları en yakın onluklara yuvarlayalım.

 

183:

183 Birler basamağı 5’ten küçük
180 Birler basamağını 0’a eşitleyelim.
 

186:

186 Birler basamağı 5’ten büyük
180 Birler basamağını 0’a eşitleyelim.
190 Sayıya 10 ekleyelim. 180 + 10 = 190
 

6885:

6885 Birler basamağı 5’e eşit
6880 Birler basamağını 0’a eşitleyelim.
6890 Sayıya 10 ekleyelim. 6880 + 10 = 6890
 

996:

996 Birler basamağı 5’ten büyük
990 Birler basamağını 0’a eşitleyelim.
1000 Sayıya 10 ekleyelim. 990 + 10 = 1000

Alıştırmalar-1

Aşağıdaki sayıları en yakın onluklara yuvarlayalım.

1827 → ...1830...

571 →............

575 →............

960 →............

1004 →............

999 →............

 

EN YAKIN YÜZLÜĞE YUVARLAMA

Bir sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlamak için, 100’un tam katı olan (onlar ve birler basamağı sıfır olan) sayılardan bu sayıya en yakın olanı buluruz.

Bir doğal sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlamak için, onlar basamağındaki rakama bakarız.

  • Bu rakam 5’ten küçükse (0, 1, 2, 3 veya 4), onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleriz. Diğer basamaklarda herhangi bir değişiklik yapmayız.
  • 5 veya 5’ten büyükse (5, 6, 7, 8 veya 9), onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleyip, bu sayıya 100 ekleriz.

Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüklere yuvarlayalım.

 

183:

183 Onlar basamağı 5’ten büyük
100 Onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleyelim.
200 Sayıya 100 ekleyelim. 100 + 100 = 200
 

521:

521 Onlar basamağı 5’ten küçük
500 Onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleyelim.
 

72 850:

72 850 Onlar basamağı 5’e eşit
72 800 Onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleyelim.
72 900 Sayıya 100 ekleyelim. 72 800 + 100 = 72 900
 

1962:

1962 Onlar basamağı 5’ten büyük
1900 Onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleyelim.
2000 Sayıya 100 ekleyelim. 1900 + 100 = 2000

Alıştırmalar-2

Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüklere yuvarlayalım.

7550 → ...7600...

4549 →............

4600 →............

1892 →............

628 →............

777 →............

 

EN YAKIN BİNLİĞE YUVARLAMA

Bir sayıyı en yakın binliğe yuvarlamak için, 1000’in tam katı olan (yüzler, onlar ve birler basamağı sıfır olan) sayılardan bu sayıya en yakın olanı buluruz.

Bir doğal sayıyı en yakın binliğe yuvarlamak için, yüzler basamağındaki rakama bakarız.

  • Bu rakam 5’ten küçükse (0, 1, 2, 3 veya 4), yüzler, onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleriz. Diğer basamaklarda herhangi bir değişiklik yapmayız.
  • 5 veya 5’ten büyükse (5, 6, 7, 8 veya 9), yüzler, onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleyip, bu sayıya 1000 ekleriz.

Aşağıdaki sayıları en yakın binliklere yuvarlayalım.

 

45 687:

45 687 Yüzler basamağı 5’ten büyük
45 000 Yüzler, onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleyelim.
46 000 Sayıya 1000 ekleyelim. 45 000 + 1000 = 46 000
 

1321:

1321 Yüzler basamağı 5’ten küçük
1000 Yüzler, onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleyelim.
 

625:

625 Yüzler basamağı 5’ten büyük
000 Yüzler, onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleyelim.
1000 Sayıya 1000 ekleyelim. 0 + 1000 = 1000
 

8530:

8530 Yüzler basamağı 5’e eşit
8000 Yüzler, onlar ve birler basamaklarını 0’a eşitleyelim.
9000 Sayıya 1000 ekleyelim. 8000 + 1000 = 9000

Alıştırmalar-3

Aşağıdaki sayıları en yakın binliklere yuvarlayalım.

8657 → ...9000...

14 501 →............

26 000 →............

15 555 →............

7218 →............

9999 →............