KONU 6 - TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNİN SONUÇLARINI TAHMİN ETME

BÖLÜM 2 - TOPLAMA SONUCUNU TAHMİN ETME


10’un,100’ün veya 1000’in tam katı olan sayıları toplamak veya çıkarmak daha kolaydır. Hatta bazı işlemleri zihinden dahi yapabiliriz.

800 + 600 = ?

işleminde toplanan sayıların her ikisinin de son iki basamağı sıfırdır. Bu sıfırları atıp kalan sayıları toplarsak, 8 + 6 =14 buluruz. Attığımız sıfırları geri eklersek, 1400 sonucunu elde ederiz.

Toplama veya çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin edebilmek için verilen sayıları en yakın onluk, yüzlük veya binliklere yuvarlayıp, bu işlemleri gerçekleştirebiliriz.

Yuvarlama yaparak elde ettiğimiz tahmin sonucu, büyük ihtimalle gerçek sonuç ile aynı çıkma-yacaktır. Fakat gene de, bu sonuçların birbirine yakın çıkması beklenir. Aradaki farkı bulabilmek için, büyük olan sonuçtan küçük olanı çıkarırız.

86 + 93 = ?

işlemindeki sayıları en yakın onluklara yuvarlayarak, bu işlemin sonucunu tahmin edelim.

86 → 90

93 → 90

Sayıları en yakın onluklara yuvarlayalım.

90 + 90 = 180

Yuvarlama sonucunda bulduğumuz sayılarla işlemi gerçekleştirelim.

Gerçek sonuç 86 + 93 = 179 çıkar. Tahminimiz ile gerçek sonuç arasındaki fark ise, 180 - 179 = 1 olur.

Alıştırmalar-4

Verilen sayıları en yakın onluklara yuvarlayarak, aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını tahmin edelim. Daha sonra, gerçek işlem sonucu ile tahminimiz arasındaki farkı bulalım.

İşlem Tahmin Gerçek Sonuç Fark

57+91=

150 148 2

23 + 37 =

60 + 45 =

88 + 87 =

45 + 35 =

67 + 43 =

1721 + 632 = ?

İşlemindeki sayıları en yakın yüzlüklere yuvarlayarak, bu işlemin sonucunu tahmin edelim.

1721 → 1700

632 → 600

Sayıları en yakın yüzlüklere yuvarlayalım.

170 + 600 = 2300

Yuvarlama sonucunda bulduğumuz sayılarla işlemi gerçekleştirelim.

Gerçek sonuç 1721 + 632 = 2353’tür. Tahminimiz ile gerçek sonuç arasındaki fark ise, bu durumda 2353 - 2500 = 53 çıkar.

Alıştırmalar-5

Verilen sayıları en yakın yüzlüklere yuvarlayarak, aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını tahmin edelim. Daha sonra, gerçek işlem sonucu ile tahminimiz arasındaki farkı bulalım.

İşlem Tahmin Gerçek Sonuç Fark

8421 + 7655 =

16 100 16 076 24

875 + 9185 =

1649 + 2649 =

6200 + 8578 =

888 + 777 =

3310 + 5140 =

25 878 + 21 555 = ?

işlemindeki sayıları en yakın binliklere yuvarlayarak, bu işlemin sonucunu tahmin edelim.

25 878 → 26 000

21 555 → 22 000

Sayıları en yakın binliklere yuvarlayalım.

26 000 + 22 000 = 48 000

Yuvarlanmış sayılarla işlemi gerçekleştirelim.

Gerçek sonuç 25 878 + 21 555 = 47 433’tür. Tahminimiz ile gerçek sonuç arasındaki fark, 48 000 – 47 433 = 567 çıkar.

Alıştırmalar-6

Verilen sayıları en yakın binliklere yuvarlayarak, aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını tahmin edelim. Daha sonra, gerçek işlem sonucu ile tahminimiz arasındaki farkı bulalım.

İşlem Tahmin Gerçek Sonuç Fark

63 285 + 13 600 =

77 000 76 885 15

38 543 + 13 435 =

8643 + 5771 =

2312 + 23 182 =

42 575 + 81 999 =

51 114 + 35 417 =