KONU 6 - TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNİN SONUÇLARINI TAHMİN ETME

BÖLÜM 5 - ÜÇ VEYA DAHA FAZLA SAYININ TOPLAMINI TAHMİN ETME


Sadece iki sayıyı değil, üç veya daha fazla sayıyı toplarken de aynı tahmin yöntemini kullanabiliriz. Verilen tüm sayıları onluk, yüzlük veya binliklere yuvarlayıp ardından toplama yapabiliriz.

8216 + 7345 + 13 923 = ?

işlemindeki sayıları en yakın binliklere yuvarlayarak, bu işlemin sonucunu tahmin edelim.

8216 → 8000

7345 → 7000

13 923 → 14 000

Sayıları en yakın binliklere yuvarlayalım.

8000 + 7000 + 14 000 = 29 000

Yuvarlanan sayılarla işlemi gerçekleştirelim.

Gerçek sonuç 8216 + 7345 + 13 923 = 29 484 çıkar. Tahminimiz ile gerçek sonuç arasındaki fark ise, 29 484 – 29 000 = 484’tür.

765 + 833 + 218 + 1599 = ?

işlemindeki sayıları en yakın yüzlüklere yuvarlayarak, bu işlemin sonucunu tahmin edelim.

765 → 800

833 → 800

218 → 200

1599 → 1600

Sayıları en yakın yüzlüklere yuvarlayalım.

800 + 800 + 200 + 1600 = 3400

Yeni sayılarla işlemi gerçekleştirelim.

Gerçek sonuç 765 + 833 + 218 + 1599 = 3415 çıktığı halde, tahminimiz 3400’tür. Aradaki fark 3415 - 3400 = 15 çıkar.

Alıştırmalar-7

Verilen sayıları en yakın yüzlüklere yuvarlayarak aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını tahmin edelim. Ayrıca, gerçek işlem sonucu ile tahminimiz arasındaki farkı bulalım.

İşlem Tahmin Gerçek Sonuç Fark

835 + 1625 + 656 =

3100 3116 16

1315 + 1285 + 216 + 725 =

912 + 575 + 712 + 523 + 618 =

2618 + 725 + 1575 =

878 + 999 + 1999 =

7568 +1458 + 4563=